Страница:<1 2 3 ...>

Как приемната грижа дава крила

11.2017

Класният ръководител на приемно дете от област Варна беше отличен със специална награда в тазгодишната церемония „Спасители на детството”, организирана от НАПГ. Г-жа Максимова е номинирана от приемния родител и от психолог на Сдружение „Съучастие“. Номинация получава и приемното семейство – не само от психолога, но и от общността на приемните родители.
Детето попада в това приемно семейство преди 5 години. Към август 2012г. то вече е навършило 6г., но това е само една календарна възраст. Детето не може да регулира физиологичните си нужди и все още е с памперси. Придвижва се само, но поради вроден и лекуван неадекватно проблем на двете крачета, стъпва трудно. Налага се постоянно ползване на ортопедични обувки.
Една година след настаняването на детето в приемното семейство, в социалния доклад е записано: " На 7 годишна възраст вече използва отделни думички". Огромно предизвикателство пред приемното семейство е как да научи детето на елементарни навици, тъй като за него влизането в банята например, предизвиква ужас, крясъци, блъскане на главата в каквото намери. Нощното напикаване продължава година след настаняването в семейна среда. До тогава детето проявява самостоятелност, само когато се храни с лъжица. Пиенето с чашка е с подкрепа на възрастен. Липсва съдействие от негова страна при обличане и събличане.
Днес Оги е успешно завършил трети клас на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", Старо Оряхово, област Варна. За трета година завършването е с Общинска награда: Грамота - специално отличие за високи резултати в учебно-възпитателния процес и положен изключителен труд, упоритост и постоянство!!! Дотук обаче е една непрекъсната борба с институции и стигми, за да не влезе детето в помощно училище.
Преди да тръгне в първи клас, Оги вече знае буквите, познава и цифрите. Величка, неговата приемна майка, прави „пътеки" до масовото училище с молба: „Не го приемайте като приемно дете, приемете го като мое, той не е за помощно училище, трябва му социализация!!!“ Следва много упорит труд на много хора (учител, логопед в ЦСРИ, приемно семейство, целият училищен персонал, всички деца в училището). В първите часове на втори клас Оги се оказва един от четиримата в класа, които не са забравили да четат през ваканцията. Вече започва да преразказва сам прочетеното.
Днес в училище, Оги ни посрещат така: „Елате да ви покажа - това е моята любима класна - запознайте се. А това са съучениците ми“ - и поименно представя всеки.
Ето така, приемната грижа може да дава крила!

Summer Smiles by the Se

07.2017

Our partners from London „Kids Care Charity“ donated to 27 children from foster families vacation in the village of Shkorpilovtsi. Children, foster parents and psychologists spent three days by the sea – on the beach and in the forest. The weather was friendly cooperating in the games and socializing of the children who in the end wrote:…

„DragZone“ makes teenager’s dream come true

2017.03

On the eve of Christmas, a boy quietly whispers his most intimate dream, although he knows that there is no one in this world to realize it, or so he has thought so far. There is a feverish preparation for the holiday; the list of Christmas presents is ready. Every gift has a limit of 15 leva. So much the team of „Sauchastie (Co-participation)” association can afford. The boy is 16 years old and he is aware that for a sum of 15 leva (donated to each child placed in a foster family) he cannot get the dream bicycle for 700 leva but still shares his dream, albeit a joke. Christmas passes, January is set in the new year. It's also his month: cold, as cold as his dreams, except to have a bicycle. Even at sixteen, even a teenager, even a boy who has long been deprived of opportunities that have youngsters of his age, he starts to save money, but the amount is too much for him.
The team that works with the young man decides to look for opportunities to make his dream come true and addresses „Dragzone“, in the face of Galin Georgiev from Varna. A request is made to him for assistance to buy the bicycle at a discount.
After talks, it is clear that the dream model is not available in stores. Still, the hero in cycling clothes - Galin and his wonderful colleagues from „Dragzone“ - Varna, make every effort and perseverance and manage to collect the necessary parts from all the shops in Bulgaria to assemble the bicycle that was so much longed for.
In March, „Dragzone“ deliver their surprise. The bicycle is assembled and donated absolutely free for the boy's birthday! To his gift, „Dragzone“ also adds extra helmet and gloves for the boy to enjoy the adventures that would come with his new "friend". And as in every tale: „When you want something so very much, the whole universe helps you“ ... With sincere thanks to the Dragzone team: Galin, Jordan, Christian and Ivo, as well as the stores in this chain that sent the necessary parts.

Santa Claus was with us again!

12.2016г.

On the eve of the holiday, Santa Claus came to us again, and this year we were a lot more!
With the support of “Kids Care” (London), Santa Claus gave many gifts to children in foster families from Varna and Aksakovo. At the Christmas party children and adults played together and enjoyed the good we have achieved during the year. For many children in foster families last year brought more love and health, more confidence, greater self-sufficiency and full development. That is why Santa Claus thanked the foster parents and promised to come again next year.

New charity event for children from foster families

11.2016г.

For a second successive year “Ustrem” Veloclub organizes a charity event for children in foster families, supported by “Sauchastie” Association. At the organized party the children received vouchers for visiting various activities such as swimming, fiolk dances, football and table tennis. Each child was provided with special present that will be needed for the activity for which he/she has received a voucher. Host of the event was again Spiritual and Educational Center at “St. Arhangel Mihail” church.

Страница:<1 2 3 ...>