Страница:<1 2 3 4 5 >

Приемната грижа - "разделена" услуга, услуга "на парче" или част от цялостна услуга за детето?

ноември, 2015

На Националната годишна среща по приемна грижа Сдружение „Съучастие” участва с презентация на тема: „Приемната грижа - "разделена" услуга, услуга "на парче" или част от цялостна услуга за детето?” Нашите колеги – психолозите Светлана Пехливанова и Поля Златилова представиха опита на организацията като доставчик на услугата „приемна грижа”, която от 2008г. до сега е подкрепила 265 деца, настанени в приемни семейства. От тях, 118 деца са осиновени, а 55 са реинтегрирани. Сега Сдружението подкрепя 40 деца, настанени в 30 приемни семейства.
Светла и Поля представиха проблемните области в предоставянето на приемната грижа, нашите поуки и модел на работа. Цялата презентация може да видите тук.

Благотворителна акция „Зелен маратон” за децата в приемни семейства

октомври, 2015

Благотворителна акция „Зелен маратон” набра средства за деца, настанени в приемни семейства, с които бяха закупени спортни принадлежности – тротинетки, велосипеди, ролери и каски. Децата получиха своите подаръци на тържество, организирано от инициаторите на събитието - Велоклуб „Устрем” и сдружение „Съучастие”.
Тържеството премина с различни спонтанни изяви на децата – песни, танци и бийтбокс изпълнение. Въпреки лошото време забавата продължи навън, където децата изпробваха своите подаръци.
Сдружение „Съучастие благодари на организаторите Велоклуб „Устрем” и им пожелава активен сезон, включващ още благотворителни инициативи!

Проект за насърчаване на взаимопомощта между приемните семейства

март, 2015

В продължение на три години екип от специалисти и приемни родители ще подкрепят 40 приемни семействата от общините Варна и Аксаково в тяхното желание да взаимодействат помежду си и да развиват своите родителски умения. Очаква се работата по проекта да стимулира изграждането на саморазвиваща се общност на приемните семейства в района. Този проект ще се реализира отново в партньорство със сдружение „Либенау”Социална асоциация „Св. Андрей” и с финансовата подкрепа на „Акцион Менш” (Германия).

Ние продължаваме !

Юни, 2014

Вижте кой ни подкрепя: тук

Въпреки че Община Варна прекрати финансирането на приемната грижа като делегирана общинска дейност, ние продължаваме да подкрепяме 40 приемни семейства и настанените в тях деца.

За да се увеличи броят на приемните семейства е необходимо финансиране. Вече има много повече кандидати за приемни родители, отколкото преди 5 години. Проблемът е, че не достигат средства за осигуряване на специалисти, които социално и психологически да подкрепят нарастващия брой приемни семейства и настанените в тях деца. Ако имате идеи за това как бихте помогнали, свържете се с нас!

Какво се случи една година след като сдружение „Съучастие” получи първа награда като делегиран доставчик на Община Варна за услугата „Приемна грижа”?

май, 2014

За една година ние осигурихме приемни семейства за още деца, с което броят на изведените от институции деца надхвърли 120. Общият брой на нашите приемни семейства достигна 50. Заедно с това, подкрепяхме със специалисти и супервизия услугата „приемна грижа” в община Аксаково, така че броят на приемните семейства там достигна 30. До тук добре…

Другият отговор на въпроса какво се случи за една година е такъв:

Една година след като работата по приемна грижа като общинска делегирана дейност на сдружение „Съучастие” беше показвана за пример на останалите общини в България (виж тук), Община Варна реши да прекрати едностранно договора със Сдружението.

Причината!?

Причината е властта на един журналист да промени социалната програма на Варна, така че Общинският съвет да не разбере, че оставя 50 приемни семейства в града без квалифицирана социална и психологическа подкрепа. Мотивът на този журналист може да се види от протокол №22/05.02.2014г. на заседание на комисия „Социални дейности и жилищна политика“, а именно, че това се прави, за да има „дисциплиниращ ефект върху всички НПО-та”. Точно така, нека всички НПО-та, които са на делегиран бюджет във Варна да знаят, че могат да изгубят договорите си, ако някой журналист (подкрепен от пари и власт) не е съгласен с работата им по определен случай, независимо, че ДАЗД може да се е произнесла по случая ето по този начин: „Комисията, извършила проверката счита, че в хода на работата по случая на децата ХХХ, сдружение „Съучастие” – Варна, като доставчик на социалните услуги „Център за обучение, консултиране и подкрепа на кандидат приемни родители и приемни родители” и „Център за обществена подкрепа” се е водил от висшите интереси на детето и не е допуснал нарушение на техните права, визирани в. чл.10, ал.1 от Закона за закрила на детето и в бл.3, т.1 и т.2 от Конвенцията на ООН за правата на детето” (стр.9 от Доклад на ДАЗД за извършена проверка по сигнал с вх.№97-М-19/19.09.2013г.).

Никой до този момент не е представил пред сдружение „Съучастие” мотиви за прекратяване на договора. Кметът не посочва мотиви, а само уведомява, че са гласувани средства за периода до 30 април 2014г., поради което се прекратява услугата. Но прекратяването на услугата е предпоставено (и предизвестено) от Комисията по социални дейности и жилищна политика, защото тя е гласувала да няма пари, след внесено предложение от групата на ГЕРБ и в присъствието и с пълното съгласие на зам.кмета.  

С други думи, кметът посочва, че няма пари, а причината да няма пари е желанието на Комисията по социални дейности и жилищна политика и зам.кметът да няма пари за тази услуга. В протокола от заседанието на Комисията може да се долови известен мотив, изказан от един от нейните членове, а именно, че „трябва да се повиши качеството на приемната грижа във Варна”, но никой не посочва факти, че качеството, което осигурява „Съучастие” не е добро.

Резултатът от така „повишеното качество” на услугата приемна грижа днес е, че 50 приемни семейства във Варна са без подкрепата на доставчик и Общината не може (и/или не иска) да се ангажира с проблема за това кой поема подкрепата на тези семейства. Отделът за закрила на детето (за който същият този журналист е много загрижен) трябва сам да се оправя в кашата, предизвикана от употребена власт, лични интереси и чувство за мъст, спрямо тези, които не слушат.

Не искаме да коментираме повече. Няма да говорим за случая, както и не сме го правили преди, защото спазваме законите и правата на децата. Няма да пожълтяваме! Достатъчно е, че един журналист с охота месеци наред публикуваше данни и описваше ситуацията с личните имена на децата и родителите.

Не искаме и да се героизираме. С ирония си припомняме, че „няма ненаказано добро”, както казва народът. И ще продължим да работим, доколкото можем и доколкото ни позволят. Защото, „едно е да искаш, друго е да можеш”, както казва героят в популярен разказ на Хайтов, „а съвсем друго е да ти позволят”- както добавяме ние.

Ще успеем ли да намерим сечението на: да искаш – да можеш – и да ти позволят? Ще разберете, ако продължавате да се интересувате от това, което правим в „Съучастие” или, най-добре, ако станете наши съучастници.

Страница:<1 2 3 4 5 >