Страница:<1 2 3 4 >

Ние продължаваме !

Юни, 2014

Вижте кой ни подкрепя: тук

Въпреки че Община Варна прекрати финансирането на приемната грижа като делегирана общинска дейност, ние продължаваме да подкрепяме 40 приемни семейства и настанените в тях деца.

За да се увеличи броят на приемните семейства е необходимо финансиране. Вече има много повече кандидати за приемни родители, отколкото преди 5 години. Проблемът е, че не достигат средства за осигуряване на специалисти, които социално и психологически да подкрепят нарастващия брой приемни семейства и настанените в тях деца. Ако имате идеи за това как бихте помогнали, свържете се с нас!

Какво се случи една година след като сдружение „Съучастие” получи първа награда като делегиран доставчик на Община Варна за услугата „Приемна грижа”?

май, 2014

За една година ние осигурихме приемни семейства за още деца, с което броят на изведените от институции деца надхвърли 120. Общият брой на нашите приемни семейства достигна 50. Заедно с това, подкрепяхме със специалисти и супервизия услугата „приемна грижа” в община Аксаково, така че броят на приемните семейства там достигна 30. До тук добре…

Другият отговор на въпроса какво се случи за една година е такъв:

Една година след като работата по приемна грижа като общинска делегирана дейност на сдружение „Съучастие” беше показвана за пример на останалите общини в България (виж тук), Община Варна реши да прекрати едностранно договора със Сдружението.

Причината!?

Причината е властта на един журналист да промени социалната програма на Варна, така че Общинският съвет да не разбере, че оставя 50 приемни семейства в града без квалифицирана социална и психологическа подкрепа. Мотивът на този журналист може да се види от протокол №22/05.02.2014г. на заседание на комисия „Социални дейности и жилищна политика“, а именно, че това се прави, за да има „дисциплиниращ ефект върху всички НПО-та”. Точно така, нека всички НПО-та, които са на делегиран бюджет във Варна да знаят, че могат да изгубят договорите си, ако някой журналист (подкрепен от пари и власт) не е съгласен с работата им по определен случай, независимо, че ДАЗД може да се е произнесла по случая ето по този начин: „Комисията, извършила проверката счита, че в хода на работата по случая на децата ХХХ, сдружение „Съучастие” – Варна, като доставчик на социалните услуги „Център за обучение, консултиране и подкрепа на кандидат приемни родители и приемни родители” и „Център за обществена подкрепа” се е водил от висшите интереси на детето и не е допуснал нарушение на техните права, визирани в. чл.10, ал.1 от Закона за закрила на детето и в бл.3, т.1 и т.2 от Конвенцията на ООН за правата на детето” (стр.9 от Доклад на ДАЗД за извършена проверка по сигнал с вх.№97-М-19/19.09.2013г.).

Никой до този момент не е представил пред сдружение „Съучастие” мотиви за прекратяване на договора. Кметът не посочва мотиви, а само уведомява, че са гласувани средства за периода до 30 април 2014г., поради което се прекратява услугата. Но прекратяването на услугата е предпоставено (и предизвестено) от Комисията по социални дейности и жилищна политика, защото тя е гласувала да няма пари, след внесено предложение от групата на ГЕРБ и в присъствието и с пълното съгласие на зам.кмета.  

С други думи, кметът посочва, че няма пари, а причината да няма пари е желанието на Комисията по социални дейности и жилищна политика и зам.кметът да няма пари за тази услуга. В протокола от заседанието на Комисията може да се долови известен мотив, изказан от един от нейните членове, а именно, че „трябва да се повиши качеството на приемната грижа във Варна”, но никой не посочва факти, че качеството, което осигурява „Съучастие” не е добро.

Резултатът от така „повишеното качество” на услугата приемна грижа днес е, че 50 приемни семейства във Варна са без подкрепата на доставчик и Общината не може (и/или не иска) да се ангажира с проблема за това кой поема подкрепата на тези семейства. Отделът за закрила на детето (за който същият този журналист е много загрижен) трябва сам да се оправя в кашата, предизвикана от употребена власт, лични интереси и чувство за мъст, спрямо тези, които не слушат.

Не искаме да коментираме повече. Няма да говорим за случая, както и не сме го правили преди, защото спазваме законите и правата на децата. Няма да пожълтяваме! Достатъчно е, че един журналист с охота месеци наред публикуваше данни и описваше ситуацията с личните имена на децата и родителите.

Не искаме и да се героизираме. С ирония си припомняме, че „няма ненаказано добро”, както казва народът. И ще продължим да работим, доколкото можем и доколкото ни позволят. Защото, „едно е да искаш, друго е да можеш”, както казва героят в популярен разказ на Хайтов, „а съвсем друго е да ти позволят”- както добавяме ние.

Ще успеем ли да намерим сечението на: да искаш – да можеш – и да ти позволят? Ще разберете, ако продължавате да се интересувате от това, което правим в „Съучастие” или, най-добре, ако станете наши съучастници.

Търсим доброволци!!!

Февруари, 2014г.

Центърът за приемна грижа набира доброволци: учители, социални работници, студенти и ученици, за работа с деца, изведени от институции и настанени в приемни семейства. Доброволците ще работят групово и индивидуално в клубовете на Сдружение „Съучастие” и в домовете на приемните семейства с цел да се преодолее изоставането в познавателното и психическо развитие на децата, резултат от институционалното им отглеждане.

Желаещите могат да ни потърсят за контакт на тел. 0897 900 950 (Илиян Ризов) и office@sauchastie.org

Несъгласие!

септември, 2013г.

Сдружение „Съучастие“ категорично се обявява срещу натиска, който една година вече се оказва на професионалните приемни родители в страната, за преминаване от трудови към нетрудови договори. С това посегателство на Държавата се нарушават основни права на приемните родители, от които всички ние очакваме да бъдат най-ревностни защитници на правата на децата. Убедени сме, че всеки приемен родител най-добре може да прецени кой от двата вида договори да избере, съобразявайки се с интересите на приемното дете и на своето семейство.

Йога за деца в приемни семейства

август, 2013г.

Сдружение „Заедно“ и екипът на Центъра за приемна грижа организират йога-практики за деца, настанени в приемни семейства. Тази инициатива е в рамките на проект, финансиран от Община Варна (Дирекция „Превенции“), насочен към работа с деца с проблемно поведение.
Всяка събота, 10 деца посещават читалище „Искра – 1924“, където специализиран йога – инструктор ги очаква, за да проведе с тях поредната среща за развитие на  техните ресурси за саморегулация и снижаване на общото им равнище на напрежение и агресивност. Приемните родители споделят, че йога-практиките се посрещат с голям интерес от децата, които получават възможност да развиват своите умения за взаимодействие с връстниците си в групата и да повишават своята самооценка.

Страница:<1 2 3 4 >