Приемна грижа е социална услуга за деца и мярка за тяхната закрила. Отглеждането на дете в приемно семейство има за цел да гарантира неговото основно право да расте и да се развива в семейна среда.  Приемната грижа е алтернатива на отглеждането на деца в социални домове.  Приемната грижа е национален приоритет в политиката за закрила на децата!  Приемна грижа се осъществява от приемни родители в партньорство с Център за приемна грижа и Отдел „Закрила на детето”.

 Какво е да си приемен родител?  

Да бъдеш приемен родител означава да се грижиш за деца в твоя дом, защото техните родители не са в състояние да полагат грижи за тях.

 Кои деца имат нужда от приемна грижа?  

Има много причини, поради които родителите не са в състояние да полагат грижи за своите деца: бедност, продължително заболяване, инвалидност, смърт на родител, развод. Децата, лишени от родителски грижи, обикновено ги настаняват в социални домове. Опитът показва, че грижите, получени там, не могат да компенсират липсата на грижи в семейна среда.

 Кой може да стане приемен родител?  

Нужни са много и различни семейства за много и различни деца!  Може да сте семеен, или не; да имате, или да нямате деца; да работите, или да сте безработен; да живеете в собствено жилище, или под наем.  Необходимо е да разполагате с достатъчно място вкъщи за детето и с време, в което да му осигурите нужното внимание, грижи и обич.  Най-важното е да притежавате добри родителски умения!

 Каква подкрепа получават приемните родители?  

Приемните родители получават финансова помощ за издръжка на детето, а професионалните приемни родители получават и заплата.  Всички приемни родители преминават обучение по приемна грижа и получават непрекъснато подкрепа и консултации от специалистите по приемна грижа (социални работници, психолози, педагози).

 Как можете да станете приемен родител?  

Да станеш приемен родител е отговорно решение.  Ние ще ви осигурим пълна информация за това какво представлява приемната грижа и какви са проблемите на децата, които се нуждаят от нея. Така ще Ви помогнем да прецените дали този избор е подходящ за Вас и Вашето семейство.