Център за приемна грижа - Варна

 

Сдружение “Съучастие” е доставчик на социалната услуга „Приемна грижа” от 2008г. 

В съответствие със стандартите за предоставяне на тази услуга Центърът за приемна грижа провежда информационни кампании, набира кандидати за приемни родители, проучва и обучава кандидат-приемни родители, осигурява социална и психологическа подкрепа на приемните семейства и децата, настанени в тях.

Екипът на центъра осигурява изцяло процеса на извеждане на децата от институция, адаптирането и развитието им в приемни семейства, осигурява подкрепа на приемните семейства за извеждането на децата от тях и адаптацията им към биологичните, или осиновителски семейства

В рамките на предоставянето на тази услуга екипът на Центъра работи в партньорство с Отдел „Закрила на детето” - Варна и институциите за отглеждане на деца.

 

Нашата идеология

Ние разбираме услугата „Приемна грижа”:

Ние не споделяме разбирането, че приемната грижа трябва да бъде постоянна мярка за закрила, освен в случаите, когато това е в полза на детето.