„Правата на детето като стандарт за качество на образованието и грижите в детската градина и семейството“

автор: Мариана Минчева – Ризова

05.2024

Успява ли детската градина като образователна общност да отговори на изискванията за качество на образованието и грижи в ранна детска възраст, съобразно стандарта, който задават правата на детето? В търсенето на отговор на този въпрос монографията предлага:

    - обсъждане на ключови проблеми в утвърждаване на общностния характер на детската градина като място за упражняване на права и овластяване на участниците в образователния процес – родители, учители, деца;

    - оценяване на нормативната уредба и правилата, чрез които функционира детската градина, от гледна точка на Европейската рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст и Конвенцията на ООН за правата на детето;

    - изследване на основни нагласи и очаквания на детски учители и родители относно възможностите на детската градина да спазва правата на децата и да гарантира на участниците в образователния процес упражняване на техните права;

    - идентифициране на проблеми на взаимодействието между родители и деца чрез проучване на самооценката на родителите за уменията им да общуват с децата, включително по теми, свързани с живота им в детската градина.

 

В изследването могат да се намерят множество факти и анализи, свързани с предучилищното образование в гр.Варна през последните 20 години.

 

Нова книга за социално-педагогическа работа с млади хора от уязвими общности

01.2024

Книгата „СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С МЛАДИ ХОРА ОТ УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ“ (автор: Илиян Ризов) търси отговори на въпросите какво трябва да се направи, за да превърнем работата на терен с уязвими групи в неизменна част от системата на младежката работа в България, как чрез науката можем да създаваме нови социално-педагогически реалности, за да преминем през стените на предубедените ни отговори, че нищо повече не може да се направи за „недостижимите“ млади хора.
В монографията намира място отговорът, който дава сдружение „Съучастие“ със своя модел на работа в ромска общност.


„Дълбоката, вдъхновяваща, компетентно реализирана и убедително представена изследователска работа, както и многогодишният опит на автора, са едно ново начало в едно още по-ново време, в което границите между възможно и невъзможно се заличават все по-силно. Протегнете ръка и се запознайте с този опит. Струва си, не само поради огромната му добавена стойност, но и поради изключителната му уникалност и работеща сила.“ (проф. д-р Жулиета Савова)

Програма за селективна превенция на употребата на наркотични вещества

04.2023

В продължение на повече от 15 години Сдружение „Съучастие“ осъществява програма за мобилна работа с деца и млади хора от уязвими общности. Програмата се основава на Концепцията за мобилна работа с юноши. Това е социално-педагогически модел за работа с деца и младежи от уязвими общности, който предлага силно адаптивен процес спрямо индивидуалните, групови и общностни нужди в конкретната ситуация. Той постига цели, свързани с подобряване на житейската им ситуация чрез постигането на определени знания, умения, нагласи, водещи до разширяване на възможностите им за вземане на решения, предприемане на нови избори и разрешаване на проблеми.
Следвайки тази концепция и своя дългогодишен опит, сдружение „Съучастие“ разработи „Програма за селективна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца от ромска общност“, която беше утвърдена от Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването. Сдружението стартира нейното изпълнение през този месец с подкрепата на Община Варна. Така екип на сдружението ще продължи да работи на терен с уязвими групи млади хора, отговаряйки на проблемната ситуация, която се очертава от повишаващата се употреба на марихуана, метамфетамини и кокаин. Очакването е в резултат на работата по Програмата да се намали уязвимостта на децата от целевата група по отношение на възприемането на рискови модели на поведение, директно или опосредствено свързани употребата на наркотици. Да се намали равнището им на агресия и да се подкрепи развитието на техните социални умения, включително умения за отстояване на натиск, за да се увеличи силата на личностните протективни фактори.

Сдружение „Съучастие“ участва в две коледни дарителски кампании за деца 

01.2023

В коледните и новогодишни празници Сдружение „Съучастие“ бе партньор на две дарителски кампании: на „Делта Планет Мол“ – Варна („Помогни на Дядо Коледа“) и на Национална мрежа за децата („Направи магия. Стани магьосник, дари мечтана книга“).
Радваме се, че с добротворчеството на социално ориентирани организации и дарители успяхме да зарадваме 36 деца от семейства в неравностойно социално положение във Варна.
Благодарим на помощниците на Дядо Коледа! Пожелаваме им здраве и много добри дела през следващата година! На децата – дарители пожелаваме да умножават доброто, което имат, защото светът се нуждае от това!

„Съучастие“ участва в изследване на родителския активизъм за превенция на раздялата между деца и родители

12.2022

Национален екип от 15 специалисти, представители на организации, които прилагат овластяващ стил на помагане, обединени от Ноу Хау Център за алтернативни грижи за деца (НБУ), в продължение на 6 месеца изследваха родителския активизъм в България. Под ръководството на д-р Галина Маркова изследователският екип идентифицира родителски организации и родители - активисти, които предприемат действия, насочени към подкрепа на семействата в полето на правата и благосъстоянието на децата, с фокус превенция на раздялата между деца и родители. Изследвани бяха успехите и бариерите пред родителския активизъм, както и потребностите от развитие. В резултат на изследователската работа, беше създадена карта на родителския активизъм в България, а резултатите бяха представени на работна среща „Възможности и бариери пред родителския активизъм в България“ (1-2 декември 2022, София), организирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Надяваме се с активното участие на родителските общности вниманието на обществото отново да бъде насочено към проблема за раздялата между деца и родители в България. Споделяме тази надежда, като представяме изследване (2020г.), основано на практическата работа на сдружение „Съучастие“ за намаляване на случаите на раздяла между деца и родители, ограничаване на насилието и недостатъчната грижа за тях. Книгата можете да изтеглите от тук.

Три новоприети студентки се присъединиха към Програма „Млади ромски педагози“ във Варненска област

10.2022

Още три студентки - Атанаска Мартинова, Мирослава Ангелова и Надежда Стойнева, се присъединиха към първите три, които стартираха през изминалата учебна година в Шуменски университет, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Така числото на подкрепяните от нас студенти стана 6. Надяваме се, че с числото 6 ще се увенчават и техните изпити.
Сдружение „Съучастие“ ще продължава да подкрепя бъдещите детски учителки през целия период на обучение в Университета, в партньорство с детските градини в с.Венелин, с.Бозвелийско и гр. Дългопол, за да създаваме заедно ролеви модели за децата и младите хора в ромска общност.

157 човека бяха изследвани за ХИВ в рамките на кампания по повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

05.2022

Сдружение „Съучастие“ бe партньор на Община Варна и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН в проведената кампания по повод Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН.
Информационната кампания предостави възможност за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ в мобилен медицински кабинет на различни места в града: в Морската градина, в края на алеята под слънчевия часовник; пред ректоратите на Медицински университет, Икономически университет и Технически университет. Сдружение „Съучастие“ осигури екип от специалисти, медиатори, мобилен кабинет и консумативи за провеждане на кампанията.
Партньори на кампанията бяха още Асоциацията на студентите по медицина в България – Варна, студентските съвети към Медицинския, Техническия и Икономическия университети във Варна.

Общност за родителска подкрепа

03.2022

Така се нарича Фейсбук – групата, основана преди един месец от Илиян Ризов (председател на сдружение „Съучастие“) и доброволци.
Това е общност на родители, които са се срещнали, или им предстои да се срещнат с институционалните стени на нашите училища, детски градини и другите системи за деца. Това е място и за родители, които в срещата със самите себе си намират своята неудовлетвореност, чувството за несправяне и вина, захранвани от нечии оценки и поучения, от чужди и свои педагогически предубеждения.
Това е общност на родители, които търсят подкрепа и са готови да дадат подкрепа, за да може всеки да се нарече: „Човек на своето дете“ (Николина – член на групата).
Ние разбираме, че много родители имат нужда от подкрепа, за да я предадат безусловно на своите деца. Безусловната подкрепа е това, което може да направи децата ни щастливи, а родителството ни – пълноценно.

Ако искате да се присъедините към групата, моля натиснете тук.

Време е за подаръци

12.2021

Благодарим за чудесната инициатива на Delta Planet Mall „Помогни на Дядо Коледа“, която предостави възможност на дарители и социално ориентирани организации да обединят усилията си в навечерието на най-обичания за децата празник, за да им покажат, че чудесата съществуват, когато се раждат в сърцата на достойни хора!
Благодарение на вас - помощниците на Дядо Коледа, сдружение „Съучастие“ - Варна ще раздаде очаквани подаръци на 38 деца от семейства в неравностойно социално положение.
Радваме се, че с вашето добротворчество се увеличава кръгът на нашите съучастници в доброто.
Пожелаваме ви светли празници, здраве и много добри дела през следващата година!

Благодарим на организатори и дарители на кампания „Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!“

12.2021

Кампанията се провежда в рамките на Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи в партньорство с Национална мрежа за децата. Тя достига и до нас във Варна - до децата на семействата, които подкрепяме.
Всеки ден в нашия Семеен център вече пристигат даровете на „магьосници“ от цялата страна за децата, които влизат в статистиката, според която всяко пето дете в България, няма книжки, подходящи за неговата възраст.
Направете своята магия тук: http://www.napravimagia.org/

На добър път Еленка, Румяна и Тинка!

10.2021

Първите студенти, подкрепени от сдружение „Съучастие“ по Програма „Млади ромски педагози“ на Тръст за социална алтернатива вече тръгнаха по пътя на своята педагогическа кауза. Това са: Еленка Паскалева от гр.Дългопол, Румяна Атанасова от с.Венелин (община Долни чифлик), Тинка Йорданова от Варна. Те ще се обучават четири години в Шуменски университет в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. През този период трите студентки ще бъдат насърчавани от екипа на Сдружението в партньорство с педагогическите екипи на детска градина „Здравец“ в с.Венелин и детска градина „Детелина“ в гр. Дългопол.
Програма „Млади ромски педагози“ има за цел наемането на детски учители в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин създаде ролеви модели за малките деца и осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.
През тази учебна година очакваме нови кандидати да се включат в Програма „Млади ромски педагози“. Младите хора, които се интересуват от тази възможност, може да се запознаят с обявата за конкурса.

Първи юни

06.2021

Първи юни е добър повод да помислим за децата, които по много причини сме лишили от правото им на игра. И сме превърнали ранното детството в образователен етап с името: „предучилищна възраст“. В тази книжка могат да се намерят аргументи за това как ние - възрастните целенасочено отнемаме играта на децата в името на бъдещия им успех. Много от нас (и най-вече - образователните политици) не са разбрали, че бъдещият успех се постига в радост днес, а не отлагайки радостта за утре. Радостта, която днес имат децата, споделена в игри с възрастните, е гаранция за успеха им утре.
Наскоро правихме проучване, което показа, че децата в детските градини в масовия случай играят около един час, до час и 30 минути. И за какво тогава децата трябва да ходят на градина, ако не играят? Как ще обясним това на децата?
Който е на „нашата вълна“, предполагаме ще му бъде интересно да намери потвърждение на свои мисли в тази книжка, а който не е на „нашата вълна“ – моля, да заповяда.

Подкрепяме 50 семейства в партньорство с Национална мрежа за децата

03.2021

Сдружение „Съучастие“ подкрепя семейства, при които съществува риск от влошаване на благосъстоянието на техните деца. В партньорство с Национална мрежа за децата и с финансовата подкрепа на Фондация „Кахане“ сдружението осигурява хранителни пакети и консумативи на нуждаещите се семейства, така че нашата подкрепа да бъде още по-силна.

Европейско онлайн проучване за наркотиците 2021

03.2021

Чрез своите работници на терен сдружение „Съучастие“ партнира на Национален фокусен център за наркотици и наркомании за провеждане на европейско онлайн проучване за употребата на наркотици.
Проучването е анонимно и по желание. В него могат да участват лица, употребяващи наркотици на възраст 18 или повече години. Събраната информация ще бъде използвана за изграждане на бъдещата европейска политика в областта на наркотиците.

За участие в проучването може да прочетете тук

2021 - годината, в която „Съучастие“ навършва 25 години

12.2020

Улисани в работа пропуснахме да отбележим двадесетия рожден ден на нашето сдружение. Затова, тази година приятелите отрано ни предупредиха, че държат да се отбележи четвърт вековният юбилей. Признаваме, че не си „падаме“ по големи празненства, посветени на кръгли дати. Дълголетието на организацията не ни е било цел. Нейното съществуване е било средство на хора с цели.
За това как започваме тази юбилейна година може да прочетете в материала на журналистката Дияна Желязкова: „Максуда“ и неговите съучастници в доброто“.

Виж тук

„Мобилен подход за социално-педагогическа работа със семейства в риск“

10.2020

Университетското издателство на Шуменски университет издаде книгата „Мобилен подход за социално-педагогическа работа със семейства в риск“ с автор Илиян Ризов - председател на УС на Сдружение „Съучастие“.
В продължение на много години авторът на монографията, заедно със своите колеги от Сдружение „Съучастие“, разработва и изследва модели за социално-педагогическа работа, основани на мобилен подход. Целта е да се намалят случаите на изоставяне на деца и настаняването им в институции, да се ограничи насилието и недостатъчната грижа за тях.
В съдържанието на книгата намират място резултати от количествени и качествени изследвания, примери от практиката, свидетелства и анализи, чрез които се разкриват движещите механизми за промяна на семействата по пътя към подобряване на благосъстоянието на децата.
Книгата можете да изтеглите от тук.
Желаещите да закупят книгата на хартиен носител могат да ни пишат на: office@sauchastie.org

Когато помагаш, получаваш повече... Подкрепяме семейства в партньорство с Посолството на Р.Франция в България

07.2020

И докато мислихме, че пандемията отминава и животът ни ще се върне към своето нормално състояние, се оказа, че много семейства се нуждаят от подкрепа, за да посрещнат свои основни нужди. Екип на сдружение „Съучастие“ се срещна с 83 уязвими семейства от Варна, Долни чифлик и с.Венелин, които се нуждаят от материална и социална подкрепа. Шансът да окажем подкрепа на тези семейства ни даде Посолството на Р.Франция у нас, което предостави средства за осигуряването на хранителни пакети. В контактите с нуждаещите се семейства и в предоставянето на помощта ни помогнаха Община Долни чифлик, представители на местните общности и нашите доброволци. По време на кампанията се запознахме с истории на достойни хора: възрастна жена, която сама отглежда своите пораснали синове, защото не могат да водят самостоятелен начин на живот; работещи многодетни родители с унизително ниски доходи, но предпочели да останат в България; възрастни хора, чиято кауза е да отгледат внуците си… Всички те са подкрепящи и затова имат нужда от подкрепа. Обединява ни мисълта, че когато помагаш, получаваш повече….

Пандемията затихва, солидарността остава

05.2020

Дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” с подкрепата на сдружение „Съучастие“ достигат до 40 уязвими семейства с 74 деца от Варна. Това са: многодетни семейства; самотни възрастни хора с хронични заболявания; родители, които сами отглеждат децата си; възрастни, които се грижат за внуците си. Предоставят се хранителни пакети, пакети с дезинфектанти; детски храни и консумативи за бебета; материали и игри за децата.
Това ще позволи на семействата да посрещнат част от своите нужди и да се ориентират по-добре в кризисната ситуация, да предприемат верни стъпки за преодоляване на  трудностите.
Предоставянето на материална подкрепа на нуждаещите се семейства улеснява медиатори, специалисти и доброволци да останат свързани със семействата, да идентифицират на терен рискове и кризи, и навреме да оказват социална и психологическа подкрепа.

Деца и родители, елате в нашия семеен център!

12.2019

При нас ще намерите много играчки и възможности за свободни игри. Всяко дете, независимо от своята възраст и потребности, ще открие играчката, която търси и заниманието, на което иска да се отдаде. Медиаторът ще помогне на родителите да открият нови неща за децата си, за техните интереси и възможности.
Всичко, което може да правите в къщата – от игрите с децата, разговорите със специалисти, обученията за по-добро родителство, до кафето, чая и приготвянето на приятни неща за хапване, е безплатно.
Всички дейности са финансирани от фондация „Лале“ и фондация ОАК по програма: „Силата на семейството и общността“.
Свържете се с нас на тел. 0897 900 950; 052 731 774. Ние се намираме тук.

Отново сме на терен за превенция на ХИВ/СПИН

10.2019

В продължение на една година сдружение „Съучастие“ ще бъде подизпълнител на Министерство на здравеопазването за превенция на ХИВ/СПИН. Екипи на сдружението ще провеждат информационни кампании, консултации, изследвания и водене на случаи сред групите на: инжекционно употребяващи наркотици; предлагащи сексуални услуги и хора, живеещи с ХИВ. Ще бъдат търсени най-уязвими лица, необхванати до сега от здравно-социални услуги. Ще бъде възстановена работата на Дроп-ин центъра във Варна, който ще функционира мобилно, с помощта на мобилен медицински кабинет.

Оценка на въздействието от проект „Готови за училище“

08.2019

В подкрепа на ранното детско развитие, сдружение „Съучастие“ се включи в националната кампания за информиране на местните власти, учители и родители за резултатите от оценката на въздействие на проект „Готови за училище“, реализиран от „Тръст за социална алтернатива“ в партньорство с НПО от цялата страна.
Целта на кампанията е чрез предоставената информация за резултатите от проект „Готови за училище“ да се подкрепи процеса на промяна на нагласите към образованието за ранно детско развитие и за премахването на финансовите бариери пред включването на децата в предучилищно образование.
Екип на сдружение „Съучастие“ проведе срещи в община Долни чифлик с родители, учители, социални работници и представители на общинската администрация. Участниците споделяха своята загриженост към проблемите на предучилищното образование в своите населени места, трудното обхващане на децата от малцинствени етнически общности в детските градини. Най-активни бяха родителите. Много от тях категорично заявяваха, че наличието на такси за детските градина е не само бариера пред образованието на децата, но представлява и обидно противоречие с техните права, правата на децата и Конституцията на Р.България. Във връзка с предстоящите местни избори някои от участниците изразиха готовност да поискат от местните политици премахването на таксите за детски градини или тяхното намаляване.

Детство без насилие

07.2019

На 23.07.2019г. в гр.Варна се проведе работна среща „Заедно за детство без насилие“. Повече от 50 представители на местни и регионални организации и институции, родители, професионалисти и доброволци взеха участие в този форум, за да търсят отговор на нарастващото насилие в обществото, чиито най-големи жертви са децата.
Организатори на събитието бяха: Фондация „Лале“, член на обединение „Детство без насилие“; Сдружение „Съучастие“; Сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“; Сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата“.
На срещата беше представен Пакет INSPIRE – документиран цялостен подход за предотвратяване на насилието към деца, разработен от Световната Здравна Организация и партньори на база на доказателства от изследвания и доказано работещи модели.   
Благодарим на всички, за това че със своите коментари и предложения допринесоха за начало на възможно сътрудничество и координирани действия за намаляване и преодоляване на насилието към деца!
Ще се радваме на вашите предложения как да продължим заедно, защото както вече говориха много участници на срещата, единственият начин да запазим децата в България от физическо, емоционално, психическо и сексуално насилие е да работим в сътрудничество, следвайки цялостния подход, представен в документа INSPIRE.

Сдружение „Съучастие“ отново с награда „Проект на Годината на неправителствена организация в социалната сфера“

04.2019

Този път екип на Сдружението беше удостоен със статуетката, изработена от Георги Чапкънов, за работата си по проекта „Подкрепа на родителството”, чиято цел бе намаляване на случаите на изоставяне на деца, на насилие и недостатъчна грижа в семейства в неравностойно социално положение, живеещи в квартали и махали, населявани предимно с ромски общности във Варна и близките села.
На 27.03.2019г., на тържествената церемония за връчване на наградите в НДК, г-жа Петя Колчева, уравляващ съдружник в Новел консулт, с вълнение говори за значението на проекта на Сдружение „Съучастие”. Н. Пр. Стефано Балди, Посланик на Италия в България, продължи разговора за ролята на гражданските организации. Илиян Ризов, председател на Сдружение „Съучастие“, и Лейля Хюсеин, медиатор в общността, споделиха колко е ценна за тях и колегите им получената награда – като знак на признание за положените усилия и насърчение за бъдещи дейности.
„Подкрепа на родителството” е проект, реализиран с помощта на доброволни дарения на организации и граждани, подкрепили със свободната си воля желанието на 63 семейства с общо 126 деца да подобрят начина си на живот и да възвърнат достойнството си, както и да придобият увереност, че бедността и бедствията няма да ги разделят от децата им. Да повярват, че най-важното за техните деца е да бъдат обичани, да общуват и играят в семейството.
Благодарим на нашите партньори: Деси Ламбина (номинирала проекта) и „Кидс Кеър“ (Лондон), Инициатива „Люти чушки“, Приятелския кръг на Социална асоциация „Свети Андрей“ в Германия и още много други доброволци, предоставили средства и грижи в подкрепа на родителството.
Получената награда затвърждава убедеността на Сдружение „Съучастие“, че пътят за затваряне на институциите за деца и за подобряване на тяхното благосъстояние преминава през обединяване на хора и организации, които могат да мобилизират социално-психологически, педагогически и материални ресурси за подкрепа на родителството в интерес на децата.

Да играем заедно!

100 игри за развитие на личностни и социални умения

03.2019

Сдружение „Съучастие“ издаде наръчник за водещи на групи, обучаващи, треньори, учители, възпитатели, социални и младежки работници, ученически лидери и др.
Представени са 100 игри в подкрепа на развитието на личностните и социални умения на деца, младежи и възрастни.
Независимо от класификациите, към които принадлежат тези игри, както и от разнообразните им функции, всеки, който ги използва, може да открие много други техни предназначения, чрез които да направи работата си по-полезна и вълнуваща.  
Сигурни сме, че предложените идеи ще стимулират водещите и участниците в групите да създават свои игри за изграждане на креативни и играещи общности.
Желаещите да получат книжки на хартиен носител могат да ни пишат на: office@sauchastie.org

Приемният родител като самотен бегач на дълги разстояния – по повод на Националната среща по приемна грижа

11.2018

Националната среща по приемна грижа тази година бе посветена на „трудните” деца и трудния диалог между различните страни в процеса. В рамките на три дни бяха проведени поредица от обучителни модули и работни сесии, които очертаха следните акценти в проблематиката:
•    Все още липсва дете-центриран подход в работата по приемна грижа в България.
•    Приемни родители от няколко области споделят, че трудно се справят: липсват им надграждащи обучения, не са провеждани нито групови, нито индивидуални супервизии (предвидени и финансирани по проекта).
•    Един от най-болните проблеми е реинтеграцията на децата – на много места липсва работа с биологичното семейство, поддържането на връзка между биологичните родители и детето в приемното семейство е съобразно желанието само на родителите (често никой не пита детето и не се съобразява с неговото мнение). Социалните работници са изключително административно ориентирани.
•    Специалистите, които подкрепят приемните семейства, рядко се интересуват от това как приемните деца са възприемани от другите деца в семейството, какво преживяват собствените деца на приемните родители в процеса на приемна грижа.
•    В много области приемните семейства са оставени сами да се справят: контакти с институциите (училища, детски градини), прегледи и интервенции при специалисти, справяне с поведенчески проблеми с децата, провеждане на срещи с биологични родители или роднини. Липсва подкрепа на приемните семейства.
•    Необходимостта от включване на психологическа подкрепа за детето в приемното семейство не се отчита! На много места социалният работник и приемният родител са в ролята на психолог, защото не се издават направления от ОЗД за ползване на психологически услуги. Независимо от възрастта си всяко дете в приемна грижа има нужда от психологическа подкрепа.
•    В повечето случаи липсва психологическа подкрепа на приемните родители. Често не се отчитат настъпилите промени в ресурса на приемните семейства. Затова много от тях се отказват. Приемни родители стигат до сериозни заболявания в резултат на това, че никой не чува техния зов за помощ - липсва заместваща приемна грижа. Не се изпълняват с години взети решения от ОЗД за извеждане на деца от приемните им семейства (и семейството, и детето страдат).

Тези и още много конкретни проблеми бяха поставени в директен разговор с ръководителите на проект „Приеми ме“. Те ни увериха, че се очаква преработка в тази част на методиката, която се отнася до супервизиите - обособяване на част за индивидуални супервизии на семействата.

По повод на направените констатации по време на срещата ще напомним, че Сдружение „Съучастие“ многократно е изразявало позицията, че методиката и конкретната работа по проект „Приеми ме“ занижиха постигнатите стандарти от НПО, които предоставяха услугата „Приемна грижа“. Многобройните ни сигнали за безобразия в работата с приемните семейства оставаха без реакция, докато институции и институционализирали се НПО се чудеха как да прикриват с мъртва статистика и шумни церемонии царящия формализъм в системата. Плахите опити на приемните родители по места да се оплачат и да се самоорганизират (дори чрез синдикална организация) бяха неутрализирани от „администраторите“ на приемната грижа. Местни структури за реална подкрепа на приемната грижа на повечето места няма. За пореден път централизмът победи. Този път той се изсипа с цялата си власт върху приемната грижа – родители и деца. Защо? Защото приемната грижа е общностна, гражданска подкрепа на деца и техните семейства. А там където има много граждани с общ интерес изглежда опасно …
Затова все повече си представяме приемния родител като самотен бегач на дълги разстояния…

Подкрепата на семействата е подкрепа за децата

09.2018

Социална асоциация „Св. Андрей“ и Сдружение „Съучастие“ приключиха двегодишен проект, финансиран от „Акцион Менш“ (Германия), за подкрепа на 30 семейства (с около 50 деца). Част от тези семейства бяха засегнати от наводнението в кв.„Аспарухово“ и принудителното събаряне на къщите в кв. „Максуда“.
Прилагайки мобилен подход за интегрирана подкрепа, екип от медиатори, социални работници, психолози, педагози и доброволци работи за преодоляване на жилищните проблеми и свързаните с тях кризи в семействата. Навременната социална, педагогическа и психологическа подкрепа позволи на хората да живеят пълноценно, осигурявайки необходимите грижи за своите деца, както и за своите възрастни членове с хронични заболявания и увреждания.
Липсата на добри жилищни и други материални условия са сред най-честите причини семействата да се разделят със своите деца, заради изоставяне в институции или извеждане (като мярка закрила на отделите за закрила на детето). До този неблагоприятен за децата изход не се достигна благодарение на подхода на екипа, който подкрепи семействата да открият своите силни страни и да вярват в собствените си сили, като разчитат и на взаимната подкрепа в общността.
Двете сдружения – „Съучастие“ и „Св.Андрей“, бяха подпомогнати от група донори („Кидс Кеър“ – Великобритания, Приятелския кръг на Социална асоциация „Св. Андрей“ в Германия; Фондация „К.Георгиеф“ – Германия и частни дарители), които осигуриха средства за малки ремонти, лекарства, храни, плащане на такси в детски заведения, за ученическо хранене и др. С осигурените средства се предостави възможност на децата да посещават и Центъра за ранно детско развитие, който двете сдружения развиват като място, където деца и родители играят и учат заедно.
Оценяването на ефекта от извършеното позволи да се обобщи, че най-голям е общият прогрес на семействата по отношение на подобряване на техните условия на живот и здравен статус на децата. Навременната подкрепа бе от значение за преодоляване и на други проблеми и затруднения в семействата, като например отпадане на децата от училище, продължаване на образованието, намиране на работа и др.

Лятото е сезон за много срещи и горещи въпроси

08.2018

Говорим за срещите с колеги, които идва от държавите, за които най-често българите пътуват. Това са срещи между истински колеги, стоящи от двете страни на общата ни целева група - на семействата с битие между две държави.
Проф. Ротшу от Хамбург, кв.Вилхелмсбург, споделя, че неговият фризьор е българин, както и много от неговите съседи, и затова иска да научи повече за родината на тези работливи хора, както и откъде произтичат техните проблеми. Да разбере повече за социалната и образователна система на България, която „изпраща“ толкова много хора извън страната им.
На друга среща, социални работници от Бремерхафен загрижено говорят, че много българи, работещи в Германия, са жертва на измами и експлоатация от своите работодатели. Предлагат да работим заедно за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.
Други социални работници (г-н Рийз и г-н Бантле), представители на Фондация „Св.Франциск Хайлигенброн“ от град Филингън-Швъннинген, искат да разберат защо момичето на 12г., с което са се запознали на ул.„Розова долина“, не е успяло да научи до сега български език, а за няколко месеца в Германия вече се справя много добре с немския език, и в резултат на разговора получават потвърждение за ефективността на германските училища.
Екипът пожарникари от Мюнхен, които участват в Европа-Ориент-Рали (www.europa-orient-rallye.de), и които междувременно ни донесоха близо тон дарения, на свой ред размишляват с нашите младежи за живота „тук“ и „там“, и бързо се разбират – малко на немски и най-вече на езика на автомобилите. (Все пак пожарникарите са от Мюнхен!) Нашите младежи имат за цел да имат шофьорски книжки, а младежите – пожарникари се стремят да спечелят ралито и да получат голямата награда – камила, която да подарят на нуждаещо се семейство в Йордания.
Краят на лятото идва с края на многото срещи с колеги от държавите, за които най-често пътуваме, както и с есенното предчувствие за безпомощност пред прага на негостоприемните ни училища. Дали през следващото лято ще отговаряме отново на същите въпроси: Защо толкова много деца отпадат от училище? Защо сме на първо място по трафик на хора с цел сексуална експлоатация? Следват още много други въпроси, познати от много други лета.
Благодарим на Моника Хайтман от СА „Св.Андрей“ за много от тези поучителни за всички нас срещи. Надяваме се, че тя ще продължава да бъде до нас, докато започнат да се променят въпросите от изминалите лета!

Летни усмивки край морето – епизод 2

08.2018

Отново бяхме заедно. Този път деца и родители – общо 49 човека от приемни и други семейства, деца от различни квартали и махали, на различна възраст и с различен майчин език. Бяхме заедно и със семейството на Деси и Тошко Ламбини (Фондация „Кидс Кеър“), които са дарители на Сдружението. С техни средства, както и със средствата, предоставени чрез СА „Св.Андрей“ от екип пожарникари от Мюнхен, участници в Европа-Ориент-Рали, 2018 (www.europa-orient-rallye.de) прекарахме времето в съвместни игри за деца и възрастни. Родителите пожелаха догодина пак да бъдем заедно, а децата вече планират следващото лято.

„Съучастие“ в прилагането на иновационни модели за социална работа

07.2018

Вярно на своето име, Сдружение „Съучастие“ отбеляза силен пролетно-летен сезон, в който екипите се обучаваха и същевременно прилагаха иновационни модели за социална и превантивна работа, основана на овластяването на гражданите, семействата и децата.
През март и юни представители на Сдружението участваха в две международни конференции в Лийдс и Берлин, посветени на фамилните групови конференции като метод за подкрепа на децата и семействата (в рамките на проект European Exchanges on Family Groups Conferencing, съфинансиран по програма Еразъм+). През май екип на Сдружението участва в поредния семинар за въвеждане на български модел „Сигурен старт“ (като част от Програма „Силата на семейството и общността“ на фондация „Лале“), а през юли -  в семинар на тема „Сигурен старт с елементът игра“, в който участниците се запознаха с модела „Библиотека на играчките“ на WWO. Към това ще прибавим и участието на екипи на Сдружението в множеството работни срещи, кръгли маси и семинари, посветени на работа с уязвими семейства и превенция на трафика на хора (Община Варна), взаимопомощ за превенция на сексуалната експлоатация на младежи със специални образователни и специални социални потребности (проект „HOPE“).
Очакваме силен есенен сезон, когато моделите ще заработят с пълна сила. Нали „пилетата се броят наесен“!

Програма „Вярата в семейството променя живота на хората“

04.2018

Сдружение „Съучастие“ е част от мрежата на организациите, които провеждат фамилни групови конференции, с подкрепата на фондация „Лале“ по Програма „Вярата в семейството променя живота на хората“.
„Фамилната Групова Конференция е начин за намиране на решение на различни проблеми, при който деца, родители, членове на разширеното семейство, приятели се събират, за да направят план. Тя се основава на стара, традиционна и лесна за разбиране концепция – силата на семейния кръг. Фамилната конференция дава възможност на семейството да се събере, мобилизира собствените си сили и ресурси и изработи възможно най-добрия план за преодоляване на проблема на дете или друг човек от семейството. Членовете на семейството вземат решенията и поемат отговорността. Професионалистите не решават – те предлагат необходимата информация, подкрепа и услуги.“ Виж повече….
Ако искате да научите повече за провеждането на фамилни групови конференции и да използвате този метод за вземане на решения в общността, може да се свържете с нас.

Сдружение „Съучастие“ получи подкрепа от Програма „Силата на семейството и общността“

02.2018

Програмата е инструмент за овластяване на родители, семейства и общности, за да имат те достатъчно знания, умения и капацитет да защитават децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие и добри шансове за бъдещето. Повече за програмата …
С финансовата  подкрепа на фондация „Лале“ и фондация „Оук“ Сдружението ще продължи да изгражда своя модела за подкрепа на родителството в  уязвими общности, основан на мобилен и семейно-ориентиран подход. Моделът на работа ще търси нови възможности за подкрепа на семействата, създавайки стимули и условия, водещи до развитие на взаимодействията между деца и родители. В съответствие с идеята за подкрепа на ранното детско развитие, родителите ще се учат да играят заедно със своите деца, за да не се повтаря пропуснатото детство на възрастните. Заедно с това, възрастните и младите хора, ще се учат и развиват нови умения, за да излязат заедно от спиралата на бедността.

Проектът „НОРЕ“ - надежда, че младите хора със специални образователни потребности могат чрез взаимопомощ да се предпазят от сексуална експлоатация

01.2018

HOPE е акроним на Helping ourselves prevent exploitation.
HOPE е проект, който набира, обучава и подкрепя като пиър-ментори млади хора със специални образователни потребности, за да провеждат обучения със свои връстници, с цел осъзнаване на проблема за сексуалната експлоатация.
Тази инициатива е съфинансирана от програма „Дафне“ („Daphne“) на Европейския съюз, която насърчава сътрудничеството между различни институции, организации и служби в името на превенция на насилието спрямо жени и деца.
За осъществяване на програмата в България е ангажирана Социална асоциация „Свети Андрей“, която в партньорство със сдружение „Съучастие“, извършва мобилна социална работа сред ромските общности във Варна. Нейни европейски партньори са Британския институт за хора със специални потребности (BILD) в Бирмингам, който отговаря за програмата в централната и югозападна част на Англия, и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), базирана в Брюксел.
Проектът стартира през януари 2017г. и ще завърши през юни 2019г. Очаква се всички разработени ресурси да бъдат със свободен достъп за онлайн изтегляне, така че инициативата да бъде продължена и мултиплицирана в Европа.
Екип на Сдружение „Съучастие“ партнира на СА „Свети Андрей“, както в разработването на модела на обучение и дидактическите материали, така и в провеждането на обученията с младите хора. Виж още …

Как приемната грижа дава крила

11.2017

Класният ръководител на приемно дете от област Варна беше отличен със специална награда в тазгодишната церемония „Спасители на детството”, организирана от НАПГ. Г-жа Максимова е номинирана от приемния родител и от психолог на Сдружение „Съучастие“. Номинация получава и приемното семейство – не само от психолога, но и от общността на приемните родители.
Детето попада в това приемно семейство преди 5 години. Към август 2012г. то вече е навършило 6г., но това е само една календарна възраст. Детето не може да регулира физиологичните си нужди и все още е с памперси. Придвижва се само, но поради вроден и лекуван неадекватно проблем на двете крачета, стъпва трудно. Налага се постоянно ползване на ортопедични обувки.
Една година след настаняването на детето в приемното семейство, в социалния доклад е записано: " На 7 годишна възраст вече използва отделни думички". Огромно предизвикателство пред приемното семейство е как да научи детето на елементарни навици, тъй като за него влизането в банята например, предизвиква ужас, крясъци, блъскане на главата в каквото намери. Нощното напикаване продължава година след настаняването в семейна среда. До тогава детето проявява самостоятелност, само когато се храни с лъжица. Пиенето с чашка е с подкрепа на възрастен. Липсва съдействие от негова страна при обличане и събличане.
Днес Оги е успешно завършил трети клас на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", Старо Оряхово, област Варна. За трета година завършването е с Общинска награда: Грамота - специално отличие за високи резултати в учебно-възпитателния процес и положен изключителен труд, упоритост и постоянство!!! Дотук обаче е една непрекъсната борба с институции и стигми, за да не влезе детето в помощно училище.
Преди да тръгне в първи клас, Оги вече знае буквите, познава и цифрите. Величка, неговата приемна майка, прави „пътеки" до масовото училище с молба: „Не го приемайте като приемно дете, приемете го като мое, той не е за помощно училище, трябва му социализация!!!“ Следва много упорит труд на много хора (учител, логопед в ЦСРИ, приемно семейство, целият училищен персонал, всички деца в училището). В първите часове на втори клас Оги се оказва един от четиримата в класа, които не са забравили да четат през ваканцията. Вече започва да преразказва сам прочетеното.
Днес в училище, Оги ни посрещат така: „Елате да ви покажа - това е моята любима класна - запознайте се. А това са съучениците ми“ - и поименно представя всеки.
Ето така, приемната грижа може да дава крила!

Илиян – момчето, което е в сърцето на мобилната работа с деца и младежи в „Максуда“

11.2017

Повече от 5 години Илиян Илиев е част от екипа за работа с млади хора по превенция на рисковото поведение. Отначало, като доброволец, а след това като младежки мобилен работник към Сдружение „Съучастие“ и Социална асоциация „Св.Андрей“, Илиян приема ежедневните предизвикателствата да подкрепя своите връстници, които се опитват да намерят по-добър път, различен от тези на своите родители. Малко са хората на неговата възраст, които искат и могат да го правят. Затова често му се налага да влиза в ролята на родител, медиатор и социален работник. Почти винаги може да бъде открит в Младежкия клуб в „Максуда“ (между малката автогара и „площадката“), където, заедно с неговата партньорка в мобилната работа – Бедрие, предлага място за срещи и разговори, в които се появяват идеи за желана промяна. Илиян вече е минал по този път. Вижте негово интервю тук …
Екипът, в който участва Илиян, работи за превенция на рисковото поведение по модел за мобилна работа, който оказва влияние върху изборите на младите хора,  включително и по отношение на завръщането им в училище. В резултат на това, през изминалата учебна година около 40 младежи се завърнаха в училище.
През последните две години Илиян е ментор на младежи от с.Л.Каравелово по проект* на сдружение „Съучастие“, чрез който се цели изграждане на местна общност от взаимно подкрепящи се младежи и въвеждане на модела на мобилна работа сред младите хора от селото. (*Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“).

„Съучастие“ участва в кампания за ранно откриване на туберкулоза, организирана от Министерство на здравеопазването

10.2017

Екип на Сдружението, работещ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, участва в провеждането на изследвания за ранно откриване на туберкулоза. За четири седмици 1770 човека от областите Варна и Добрич бяха изследвани с помощта на флуорограф. Здравно-социалните сътрудници на Сдружението и местните медиатори достигаха до хора от рисковите групи и ги мотивираха да се възползват от възможността да се изследват безплатно. След обработването на резултатите екипът на Сдружението ще съдейства за тяхното получаване в местните общности.

Заедно към Европейски сертификат за грижа: Европейско менторство в социалните грижи

10.2017

Социална асоциация „Св. Андрей”, отдел „Проекти и развитие“ и сдружение „Съучастие” организираха на 5 октомври среща на тема: „Заедно към Европейски сертификат за грижа: Европейско менторство в социалните грижи” във Варна.

С този форум беше представен междинен етап на проект „Европейско менторство в социланите грижи“, осъществен с финансовата подкрепа на Еразъм+, с  местно и интернационално сътрудничество с осем организации от шест страни.

Програмата включваше представяне на „Европейски сертификат за грижа“ (ЕСГ), заемащ трето ниво в Европейската квалификационна рамка и покриващ двадесет държави от ЕС, и „Европейско менторство в социалните грижи“ (ЕМСГ), което е фокусирано върху промяна в отношенията клиент – доставчик в социалните грижи, чрез подкрепа на менторската роля на работното място, базирана на принципите на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания.

Летни усмивки край морето

07.2017

Нашите партньори от Лондон „Kids Care Charity“ подариха на 27 деца от приемни семейства летуване в с.Шкорпиловци. Деца, приемни родители и психолози прекараха три дни заедно край морето – на плажа и в гората. Времето беше съучастник в игрите и общуването на децата, които накрая написаха следното: ….
Край морето друг екип на Сдружение „Sauchastie (Co-participation)”  проведе двудневно обучение на деца и младежи от с.Любен Каравелово по превенция на рисковото поведение, като част от проект „Изграждане на неформален младежки клуб за мобилна работа с млади хора“, който се осъществява с помощта на “Workshop for public initiatives” foundation по „Program for Child and Youth Development based on an approach that recognizes and builds the strengths of the child“, с финансовата подкрепа на OAK Foundation.

„Kидс Кеър“ и „Съучастие“ разширяват кръга на подкрепените семейства

06.2017

След като в продължение на една година двете организации оказваха системна  подкрепа на 15 семейства в неравностойно социално положение беше взето решение броят на подкрепяните семейства да бъде увеличен с още минимум 15. „Kids Care Charity“ осигурява средства за задоволяване на неотложни нужди на децата, закупуване на храни, дрехи, лекарства, медицински изследвания и др., а Сдружение „Съучастие“ извършва оценка на семействата и работи с тях за осигуряване на по-високи стандарти в грижите за децата и повишаване на тяхното благосъстояние.
Обобщена оценка за прогреса на семействата, които в продължение на една година са били подкрепяни чрез системна и многокомпонентна работа по случай, може да се види тук.

Търсачи на не/равенства

05.2017

„Търсачи на не/равенства” е кампания на Националната мрежа за децата и УНИЦЕФ - България, в която участва младежки екип на Сдружение „Съучастие“.
„Кампанията се фокусира върху предразсъдъците и езикът на омразата срещу ромската
общност и децата от ромски произход. Целта й е да промени начините на говорене срещу тази общност, за да не бъдат децата поставяни в ситуация на неравенство в училище, в квартала, в поликлиниката, в местните медии…“ (НМД и УНИЦЕФ България).
Младежкият екип на Сдружение „Съучастие“, заедно с още няколко младежки екипа от страната, в продължение на три месеца ще търси случаи на не/равенства в своя град, квартал, училище и общност. Ще изследва как езикът на омразата се отразява върху нашия начин на живот и ще се опитва да превръща езика на омразата в език на разбирането. Пътят на тази трансформацията, разбира се е много дълъг…. Важното обаче е да си неуморен, истински търсач на не/равенства!

Великденски усмивки

04.2017

Над 40 деца се събраха заедно да боядисват яйца в двора на „Къщата с караваната“ в с. Л.Каравелово. Помагаха им родители, психолози и доброволци. В шарената компания на хора от различни възрасти подскачаха най-малките деца, чиито личица светеха с пролетните цветове на нашарените от тях яйчица. Техните усмивки може да видите тук. Децата занесоха своите шарени яйца вкъщи и обещаха да дойдат пак, за да играят заедно с по-малки и по-големи. Родителите също си обещаха, че ще идват в „Къщата с караваната“, за да играят заедно с децата на настолните игри, да рисуват с тях и да споделят помежду си това, което ги вълнува в ежедневието им на родители и граждани. Така сдружение „Съучастие“ и Социална асоциация „Св.Андрей“ поставиха началото на съседски център в с.Л.Каравелово, където ще се събират деца, младежи и възрастни по различни поводи, сами ще организират своите дейности и заедно ще търсят решения на проблемите си. Сдружение „Съучастие“ ще продължи да подкрепя техните срещи и инициативи с помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

„Drag Zone“ сбъдва тийнейджърска мечта

03.2017

В навечерието на Коледа едно момче тихичко прошепва на глас най-съкровената си мечта, въпреки че знае, че на този свят няма кой да я осъществи, или поне така си мисли до този момент. Тече трескава подготовка за празника, списъкът с коледни подаръци е вече готов. Всеки подарък има лимит – 15 лв. Толкова може да си позволи екипът на Сдружение „Съучастие“. Момчето е на 16 години и му е ясно, че за сума от 15 лв. (дарена за всяко дете, настанено в приемно семейство) няма как да получи мечтания велосипед за 700 лв., но все пак споделя мечтата си, макар и на шега.
Коледа минава, януари се намества в новата година. Това е и неговият месец: студен, колкото студени са и мечтите му, освен тази да има колело. Дори и на шестнадесет, дори и тийнейджър, дори и момче, което дълго е лишавано от възможности, които имат младежи на неговата възраст, той започва да спестява пари, но сумата е непосилна за него.
Екипът, който работи с младежа, решава да потърси възможности за сбъдване на мечтата и се обръща към „Drag zone“, в лицето на Галин Георгиев от гр. Варна. Към него е отправена молба за съдействие за закупуване на велосипеда с отстъпка от цената. След проведени разговори се разбира, че мечтаният модел не се предлага в магазините. Все пак, героят в колоездачни дрехи - Галин и неговите прекрасни колеги от „Drag zone“ - гр. Варна, успяват с усилия и упоритост да съберат необходимите части от всички магазини в България, за да сглобят така желания велосипед.
През месец март „Drag zone“ поднася своята изненада. Колелото е сглобено и е дарено напълно безплатно за рождения ден на момчето! Към подаръка си „Drag zone“ добавя и допълнителни аксесоари – каска и ръкавици, за да може момчето да се наслаждава изцяло на приключенията, които предстоят с новия му „приятел”. И като във всяка приказка: „Когато много силно искаш нещо, цялата Вселена ти помага”…..
С искрена благодарност към екипа на „Drag zone“: Галин, Йордан, Кристиан и Иво, както и към магазините от тази верига, които изпратиха необходимите части.

За „Съучастие“ през погледа на един от нас

01.2017г.

Чрез малката история на Нора, заснета от БНТ, може да откриете защо в „Съучастие“ хората се чувстват нормални, естествени, чувствителни, вдъхновени (и дори либерално – „демодирани“). Може да видите още децата и младите хора, с които работим. Как протича нашият ден и какво още бихме могли да правим все по-добре, по-независимо и с повече съучастници.

Историята може да видите тук.

Дядо Коледа отново беше при нас!

12.2016г.

В навечерието на празника, Дядо Коледа отново дойде при нас, а ние тази година бяхме много повече!
С подкрепата на „Кидс Кеър” (Лондон) Дядо Коледа раздаде много подаръци на децата в приемни семейства от Варна и Аксаково. На коледното тържество, деца и възрастни играха заедно и се радваха на доброто, което са постигнали през годината. За много деца в приемни семейства изминалата година донесе повече обич и здраве, повече увереност, по-голяма самостоятелност и пълноценно развитие. За това Дядо Коледа благодари на приемните родители и обеща да дойде отново догодина.
Добрият старец навести деца и семейства, подкрепяни и по проекти, реализирани с помощта на „Кидс Кеър”, „Акцион Менш” (Германия) и Социална асоциация „Св.Андрей”. Вече няколко години, специалисти и медиатори оказват системна подкрепа на нуждаещи семейства, за да се справят успешно с разрешаването на техните проблеми и да осигурят по-добри възможности за развитие на децата им.
Дядо Коледа не отмина и Центъра за ранно детско развитие, който с подкрепата на Приятелския кръг на Социална асоциация „Св.Андрей” и фондация „Кирил Георгиеф“ (Германия) създава нови възможности пред деца със затруднения в развитието като разчита на подобрените взаимодействия между тях и техните родители и близки.

Ново благотворително събитие за деца от приемни семейства

11.2016г.

За втора поредна година Велоклуб „Устрем” организира благотворително събитие за деца в приемни семейства, подкрепяни от Сдружение "Съучастие". На организираното тържество децата получиха ваучери за посещения на различни дейности като плуване, народни танци, футбол и тенис на маса. За всяко дете беше предвиден и специален подарък, който ще му е необходим в заниманието, за което е получил ваучер. Домакин на събитието и тази година беше Духовно просветен център към храм "Св. Архангел Михаил".

Проект: „Център за ранно детско развитие”

10.2016

Сдружение „Съучастие” и Социална асоциация „Св.Андрей” стартираха проект: „Център за ранно детско развитие” за деца със специални потребности в кв. „Аспарухово”. Амбицията на специалисти и медиатори е да достигнат до деца и семейства, които са останали „невидими” за организации и институции, и които се нуждаят от интегриран подход в разрешаването на многокомпонентни проблеми. Двете сдружения ще използват натрупания досега опит по проект: „Мобилна детска градина”, като фокусират усилията си към работа с родителите, за да могат те по-успешно да подкрепят развитието на своите деца. Някои от първите идентифицирани случаи, с които вече се работи, са семейства, които живеят във фургоните на Центъра за настаняване на пострадалите от наводнението в „Аспарухово”.
Проектът на двете сдружения се подкрепя финансово от Приятелския кръг на Социална асоциация „Св.Андрей” и Фондация „Кирил Георгиеф” (Германия).

Отново на училище

09.2016

За пореден път, преди началото на учебната година, Сдружение „Съучастие” проведе кампания сред младите хора от „Максуда”, които са прекъснали обучението си в училище. Медиатори и доброволци на Сдружението предоставиха информация и мотивираха младежите да продължат образованието си. Придружиха до училище желаещите да се запишат и ги подкрепиха в процеса на тяхната адаптация. Някои от тях бяха подпомогнати за компенсиране на изоставането и преодоляване на учебно-познавателни затруднения. Сдружението закупи и раздаде безплатно тетрадки, учебни материали, облекло и обувки за новата 2016-2017 учебна година. Средствата бяха осигурени от нашия партньор „Кидс Кеър” (Лондон).
В резултат на проведената кампанията, 24 младежи на възраст от 16 до 28 години, се завърнаха в училище (6 момичета и 18 момчета), а още 18 бяха подкрепени да продължат образованието си, след като преди една година се завърнаха в училище.
Сдружението ще продължи да подкрепя тези млади хора, които желаят да продължат образованието си.

Нов проект за социална и педагогическа работа със семейства

Юли, 2016

Сдружение „Съучастие” и СА „Св.Андрей” стартираха нов съвместен проект, финансиран от „Акцион Менш” (Германия). Двете организации ще продължат да подкрепят бедни семейства, като насочат усилията си предимно към тези от тях, които имат жилищни проблеми (нямат свой дом и/или има риск да останат без него, или живеят при неблагоприятни условия).
Екипът на проекта ще се опита да приложи интегриран подход в разрешаването на проблемите на около 30 семейства от Варна и района.
От своя страна, „Кидс Кеър” (Лондон), като постоянен партньор на Сдружение „Съучастие”, ще продължи да предоставя средства за посрещане на неотложни нужди (храна и лекарства) на семейства, при които съществува риск да не могат да задоволяват базовите потребности на своите деца.

Синдикална секция на приемните родители във Варна

Юни, 2016

Приемни родители във Варна учредиха синдикална секция на КТ „Подкрепа” към Сдружение „Съучастие”. Това е първото в страната трудово - професионално сдружаване на приемни родители. Учредяването на синдикалната секция беше извършено със съдействието на Сдружение „Съучастие” и социална асоциация „Св.Андрей”, които ще продължат да подкрепят приемните родители.
На своите първи събрания синдикалните членове поставиха най-важни за тях проблеми, свързани с нарушаването на техните права:
1. Принудителното преминаване от трудови към нетрудови договори на приемните родители, без да бъде изменен характерът на тяхната дейност. Преминаването към нетрудови договори ги лишава от сигурност и съществено нарушава техните трудови права (за пенсия, здравно осигуряване, обезщетения).
2. Принудителна промяна на доставчика на услугата, без допускането на никакви възможности за избор от страна на приемните родители на доставчик, с когото приемните родители да сключват договори за предоставяне на приемна грижа.
3. Трудности във взаимодействията на приемните родители с личните лекарите, особено в случаите на подготовка на документи за осиновяване на приемните децата.
4. Липса на готовност от страна на училища и учители да взаимодействат с приемни семейства, да спазват конфиденциалността по личната история на децата и да работят за успешната адаптация на приемните деца в училище.
Синдикалните членове настояват също да се преоцени системата за еднократни помощи на семействата, да се преразгледа процедурата за международно осиновяване.
В синдикалната  организацията към момента на нейното учредяване членуват 21 приемни родители. Желаещите могат да потърсят повече информация или да заявят своето членство на тел.0895518310 (Елеонора Чорбаджиева). Всеки приемен родител може да бъде член на синдикалната секция на приемните родители, независимо от това, че работи на нетрудов договор.

„Мобилен подход за работа с млади хора в риск и с техните семейства“

Април, 2016

Сдружение „Съучастие“ и Социална асоциация „Св. Андрей”, в партньорство с Община Варна, организираха конференция на тема: „Мобилен подход за работа с млади хора в риск и с техните семейства”, която се проведе на 27 април 2016г. в хотел „Голдън Тюлип” - Варна.
В събитието участваха: Т. Иванов – зам.-кмет на Община Варна; г-жа Св. Коева – директор на дирекция „Превенции”; експерти от общинските дирекции „Превенции”, „Образование и младежки дейности”, „Социални дейности”; г-жа Адриана Григорова – директор на дирекция „Социално подпомагане” – Варна; представители на неправителствени организации, ползващи мобилен подход за работа с млади хора – Социална асоциация „Св. Андрей”, Сдружение „Съучачастие”, Фондация „За по-добро психично здраве”, Фондация „SOS-семейства в риск”, Сдружение „Каритас”-Русе, Сдружение „Клуб на НСО” – Търговище; професионалисти и експерти от общински администрации и социални служби.
Конференцията бе открита от г-н Т. Иванов – зам.-кмет на Община Варна, който приветства организаторите и участниците в събитието, като подчерта, че мобилният подход за работа с млади хора от уязвима среда и техните семейства има своето запазено място в цялостната политика по превенция на рисковото поведение на младите хора в Община Варна. Г-н Иванов изрази своята подкрепа към последващи дейности на неправителствени организации, ползващи този подход за работа сред младите хора.
В своето обръщение г-жа Св. Коева – директор на дирекция „Превенции” подчерта дългогодишното многопосочно партньорство на дирекцията с двете организации – „Св. Андрей” и „Съучастие” като конкретно очерта ролята на Община Варна за осъществяването на мобилния подход за работа с младите хора в риск.
Моника Хайтман (Социална асоциация „Св. Андрей”), д-р Илиян Ризов (Сдружение „Съучастие”) и мобилните работници представиха историята и начина на мобилна работа с млади хора и с техните семейства във Варна.
Близо 10 години двете организации, в партньорство с Община Варна, работят за въвеждане на концепцията за мобилна работа в общности на деца и младежи в риск. Приоритет в работата са младежите от „Максуда” и другите ромски квартали. Изграден е екип от мобилни работници, които работят на терен за подобряване на житейската ситуация на младите хора, развитие на умения за живот и превенция на рисковото поведение.
Концепцията за мобилна работа е социално-педагогически модел, ориентиран към нуждите на хората от улицата. Неговото развитие и обхващане на нови територии от картата на града е наложително, поради множество причини, които са добре познати (агресия, наркотици и др.). Моделът на работа не е скъп, но за сметка на това се изгражда бавно – нужно е време за развитие на човешкия ресурс и време за спечелване на доверието на общността.
Някои от резултатите, постигнати в процеса на мобилна работа в „Максуда” говорят много повече за нейния смисъл. Например:
За последните 3 години: са подкрепени 47 младежи да се върнат в училище; 78 младежи са получили помощ да продължат образованието си; 117 семейства са получили социална и психологическа подкрепа за преодоляване на своята изолация.
През 2015 - 2016 година: над 200 младежи са включени в процеса на мобилна работа (работа по случай, работа в групи, предложения за свободното време, информационни кампании).

Дали моделът от „Максуда” ще продължи да се развива, дали ще бъде приложен на други места, зависи както от волята на двете организации да продължат да работят, така и от хора, организации и институции, които разбират, че този начин на работа е единствено възможен за достигане до тези, които мнозина смятат за „недостижими” и „ненадеждни”. Фактите говорят, че относителният дял на уязвимите групи в България непрекъснато нараства.

 

Отбелязване на Деня на розовата фланелка

Февруари, 2016

В младежкия клуба на сдружението в „Максуда” се проведе тематична среща с млади хора (14-18 г.). Доброволен мобилен работник разказа на участниците историята на Деня на розовата фланелка. Три документални филма, посветени на все по-често срещащото се насилие на улицата, в семейството и в училище, стимулираха дискусия по актуалния проблем. Младите хора разказаха и обсъдиха лични истории, свързани с упражняване на насилие. Някои предложиха начини за противопоставянето на тормоза и за снижаване на агресията сред своите връстници.
В края на събитието, представител на сдружението разказа за осъществена среща на доброволци на сдружението с Тодор Иванов - зам.кмет на Варна. Във връзка с превенцията на агресивността между младите хора, на тази среща зам.кметът и доброволците са се договорили да потърсят място в „Максуда”, на което да се направи площадка за игри. Участниците се разделиха с уговорката заедно да потърсят най-доброто място за игри в „Максуда”. Някои от тях, облечени в розови фланелки, тръгнаха да обхождат квартала с тази цел

Сдружение „Съучастие” с нов проект за мобилна работа

Януари, 2016

Сдружение „Съучастие” стартира нов проект за мобилна работа с млади хора, насочен към развитие на местната младежка общност в с.Любен Каравелово. Този проект
стана възможен благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.
Екипът от мобилни работници и доброволци на  Сдружение „Съучастие” този път ще приложи Концепцията за мобилна работа с млади хора в условията на селска общност, използвайки досегашния си опит в работата с младежи от гр.Варна. Проектът ще се реализира за период от две години. Очаква се, след неговото приключване, младежите от селото да продължат самостоятелно да организират своето свободно време и да предприемат инициативи, насочени към подобряване на взаимодействията в общността за утвърждаване на позитивни модели за личностно и социално развитие.

В очакване на Коледа

декември, 2015

И тази година децата от приемните семействата, подкрепяни от сдружение „Съучастие”, бяха заедно на Коледно тържество. Благодарим на Дядо Коледа за чудесното настроение, както и на нашите приятели от „Kids Care” (Лондон). Децата се забавляваха - пяха и танцуваха, показвайки на всички колко много са пораснали.

Благотворителна акция „Зелен маратон” за децата в приемни семейства

октомври, 2015

Благотворителна акция „Зелен маратон” набра средства за деца, настанени в приемни семейства, с които бяха закупени спортни принадлежности – тротинетки, велосипеди, ролери и каски. Децата получиха своите подаръци на тържество, организирано от инициаторите на събитието - Велоклуб „Устрем” и сдружение „Съучастие”.
Тържеството премина с различни спонтанни изяви на децата – песни, танци и бийтбокс изпълнение. Въпреки лошото време забавата продължи навън, където децата изпробваха своите подаръци.
Сдружение „Съучастие благодари на организаторите Велоклуб „Устрем” и им пожелава активен сезон, включващ още благотворителни инициативи!

Нашата „мобилна детска градина” продължава

септември, 2015

Преди една година искахме да помогнем на осем деца да преодолеят затрудненията си в овладяването на български език и в съучастие да играем с тях, докато те научават нови неща за себе си и за заобикалящия ги свят. Надеждите ни се оправдаха, сега децата посещават „редовна” детска градина и знаем, че опитът им, придобит в нашата градинка, се е оказал полезен за тяхното развитие.
В началото на тази учебна година дойдоха други деца и родители и поискаха „мобилната детска градина” да продължи. Така и стана: Продължаваме отново с помощта на Приятелския кръг на Социална асоциация „Св.Андрей”, „Либенау” и с присъединената подкрепа на г-н Георгиеф („Kirill Georgieff Stiftung) от гр. Кьонигщайн им Таунус.
Дали в скоро време няма да се наложи да открием още една малка група?

Младежка доброволческа група

юли, 2015

Младежи доброволци към сдружение „Съучастие” се включиха в общоградска кампания за съпричастност към жертвите на трафика на хора „Синьо сърце”. Кампанията е организирана от Община Варна и Националната комисия за борба с трафика на хора по повод 30 юли –Международен ден за борба с трафика на хора.
Участието в инициативата е част от Програма за превенция на трафика на хора в ромска общност, финансирана от Община Варна.
Програмата има за цел да бъде изградена постоянна доброволческа група от младежи от ромски произход, които чрез мобилна работа, да реализират информационни кампании и открити дискусии сред свои връстници.
За повишаване на капацитета на младежката група се провеждат регулярни обучения. До момента 12 младежи доброволци (13 – 20г.) са преминали базови и надграждащи обучения за превенция на трафика на хора, превенция на наркомании, превенция на рисковете в интернет и изграждане на умения за предоставяне на информация сред връстници (връстников подход).

Проект за насърчаване на взаимопомощта между приемните семейства

март, 2015

В продължение на три години екип от специалисти и приемни родители ще подкрепят 40 приемни семействата от общините Варна и Аксаково в тяхното желание да взаимодействат помежду си и да развиват своите родителски умения. Очаква се работата по проекта да стимулира изграждането на саморазвиваща се общност на приемните семейства в района. Този проект ще се реализира отново в партньорство със сдружение „Либенау”, Социална асоциация „Св. Андрей” и с финансовата подкрепа на „Акцион Менш” (Германия).

Наближава моментът, в който трябва да се пренапишат остарелите буквари и читанки. 

януари, 2015

Затова Сдружение „Съучастие” преиздаде студията „Мониторинг и оценка на учебниците по български език и литература за първи клас”, в която се представят резултати от проведено оценяване на одобрените от Министерство на образованието учебни комплекти по Български език и литература за първи клас. Оценяването е осъществено в рамките на проект „Учебниците за първи клас – мониторинг и оценка в реални условия”, реализиран от Инспекторат по образованието - Варна и сдружение „Съучастие”.

Наричаме я „мобилна детска градина”

ноември ,2014

Открихме малка детска градин за 8 деца на семейства, пострадали от наводнението в „Аспарухово”. За това ни помогнаха нашите германски приятели от Приятелския кръг на Социална асоциация „Св.Андрей” и Либенау. Нашата детска градинка е отворена четири дни в седмицата в следобедните часове. Тя е територия, свободна и за родителите на децата - да играят с тях и да се учат от педагозите как по-добре да играят.

Нашата градина е малка, за да се чувстват децата в естествена среда. Тя е мобилна, защото я създадохме близо до нуждаещите се семействата и защото децата в нея наистина играят. (В нашата детска градина думите учене и игра не са в опозиция) Тя ще съществува до лятото, когато нашите четиригодишни палавници ще са пораснали и готови да влязат в големите („немобилни” :) ) детски градини. Надяваме се те наистина да бъдат готови да продължат с добрия си старт от нашата малка и много гостоприемна детска градинка.

Сдружение „Съучастие” получи мобилна игротека като безвъзмездно дарение от Германия 

октомври, 2014

Сдружение „Съучастие” получи дарение - мобилна игротека, изработена от германски младежи със специални образователни нужди. Заедно със своя учител по трудово обучение - г-н Фишер, те пропътуваха 2000 км, за да доставят приспособената като мобилна игротека каравана.

Мобилната игротека, съдържаща 15 игри, ще се използва от Сдружение „Съучастие” за осъществяване на различни кампании по превенция на рисковото поведение и дейности, насочени към намаляване на агресивното поведение сред младите хора на територията на Община Варна.

Тази инициатива е част от проект на Професионален център „Адолф Айх” (Германия), сдружение „Съучастие” и Социална асоциация „Св. Андрей”, с финансовата подкрепа на „Акцион Менш” (Германия), и представлява етап от развитието на мобилната работа с младежи с рисково поведение във Варна, която сдружение „Съучастие” и Социална асоциация „Св. Андрей” развиват с подкрепата на Община Варна.

Дарението беше предадено в присъствието на г-н Тодор Иванов, заместник кмет на Община Варна, който поздрави участниците в проекта и благодари на германските младежи за тяхното усърдие и благотворителност. Българските младежи – мобилни работници и доброволци, заедно с германските младежи изрисуваха караваната, която е готова да потегли, за да улеснява взаимодействията между млади хора и възрастни от различни етнически, социални и възрастови групи.

През следващите месеци мобилната игротека може да бъде видяна на места, където се събират млади хора с рисково поведение. Тя може да бъде пожелана също от родители, учители и деца, които са решили заедно да се забавляват, според принципа: „Всички печелим!”. 

Аспарухово!!!

Юни, 2014

19.06.2014г. (вечерта) – В непрекъсната връзка сме с нашите приемни семейства в Аспарухово. Приемните родители Шабан, Джемелия и Илко се справят навреме и децата са изведени от потопа. Техните къщи обаче са наводнени и са необитаеми.

20.06.2014г. (сутринта) – Осъществяваме спешна среща с представители на „Южен поток”, в резултат на което е направено дарение от 50 000 лв. на „Червен кръст”.

20-21.06.2014г. – Ромските медиатори на сдружението работят заедно с доброволците на „Чревен кръст” в ромската махала в Аспарухово. Раздават храна и вода на пострадалите. Сдружението осигуряват кофи и лопати за отводняване на къщите.

22.06.2014г. – Ромските медиатори работят на терен, за да идентифицират най-спешните нужди на пострадалите семейства. Оказват съдействие на доброволци от страната.

23.06. и следващите дни – Ромските медиатори оказват съдействие на психолозите и социалните работници, които работят с пострадалите семейства. Сдружение „Съучастие” оказва логистична подкрепа на пристигащите доброволци от неправителствени организации в страната, които работят  по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”  – „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. 

 

Благодарим на неправителствените организации:

Фондация „Областен ромски съюз” – Бургас; Сдружение „ЛАРГО” – Кюстендил; Сдружение „Бъдеще” – Пазарджик; Фондация за регионално развитие „Рома – Пловдив” – Пловдив; Фондация „Здравето на ромите” – Сливен; Фондация „Инициатива за здраве” – София; Сдружение „Свят без граници” – Стара Загора; Фондация „Толерантност и взаимопомощ” – Хасково; Фондация „Болни от астма” – Ямбол.

 

Благодарим за получената подкрепата на:

Моника Хайтман („Либенау”), Кръг на приятелите на България в Германия, д-р Тонка Върлева (Директор на дирекция „Управление на специализирани донорски програми” към Министерство на здравеопазването); д-р Елена Кабкчиева (дългосрочен консултант към МЗ); Шуменски университет (ДИКПО-Варна); „Южен поток”.

Проект „Готови за училище 2014г. - 2015г.”

юни, 2014

Фондация „Тръст за социална алтернатива” сключи договор със сдружение „Съучастие” за подизпълнител на проект „Готови за училище 2014г. - 2015г.“ на територията на Област Варна и община Балчик.

Очакваният ефект от изпълнението на проекта е значително увеличаване на посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини, за да се повиши тяхната училищна готовност и да им се гарантира равен старт в образованието.

Световната банка и фондация „Отворено общество” ще направят оценка на проекта, за да се анализират най-успешните интервенции и да се препоръчат най-ефективните стратегии за справяне с проблема за отпадането на ученици от образователната система. Прочетете повече тук ...

Какво се случи една година след като сдружение „Съучастие” получи първа награда като делегиран доставчик на Община Варна за услугата „Приемна грижа”?

май, 2014

За една година ние осигурихме приемни семейства за още деца, с което броят на изведените от институции деца надхвърли 120. Общият брой на нашите приемни семейства достигна 50. Заедно с това, подкрепяхме със специалисти и супервизия услугата „приемна грижа” в община Аксаково, така че броят на приемните семейства там достигна 30. До тук добре…

Другият отговор на въпроса какво се случи за една година е такъв:

Една година след като работата по приемна грижа като общинска делегирана дейност на сдружение „Съучастие” беше показвана за пример на останалите общини в България (виж тук), Община Варна реши да прекрати едностранно договора със Сдружението.

Причината!?

Причината е властта на един журналист да промени социалната програма на Варна, така че Общинският съвет да не разбере, че оставя 50 приемни семейства в града без квалифицирана социална и психологическа подкрепа. Мотивът на този журналист може да се види от протокол №22/05.02.2014г. на заседание на комисия „Социални дейности и жилищна политика“, а именно, че това се прави, за да има „дисциплиниращ ефект върху всички НПО-та”. Точно така, нека всички НПО-та, които са на делегиран бюджет във Варна да знаят, че могат да изгубят договорите си, ако някой журналист (подкрепен от пари и власт) не е съгласен с работата им по определен случай, независимо, че ДАЗД може да се е произнесла по случая ето по този начин: „Комисията, извършила проверката счита, че в хода на работата по случая на децата ХХХ, сдружение „Съучастие” – Варна, като доставчик на социалните услуги „Център за обучение, консултиране и подкрепа на кандидат приемни родители и приемни родители” и „Център за обществена подкрепа” се е водил от висшите интереси на детето и не е допуснал нарушение на техните права, визирани в. чл.10, ал.1 от Закона за закрила на детето и в бл.3, т.1 и т.2 от Конвенцията на ООН за правата на детето” (стр.9 от Доклад на ДАЗД за извършена проверка по сигнал с вх.№97-М-19/19.09.2013г.).

Никой до този момент не е представил пред сдружение „Съучастие” мотиви за прекратяване на договора. Кметът не посочва мотиви, а само уведомява, че са гласувани средства за периода до 30 април 2014г., поради което се прекратява услугата. Но прекратяването на услугата е предпоставено (и предизвестено) от Комисията по социални дейности и жилищна политика, защото тя е гласувала да няма пари, след внесено предложение от групата на ГЕРБ и в присъствието и с пълното съгласие на зам.кмета.  

С други думи, кметът посочва, че няма пари, а причината да няма пари е желанието на Комисията по социални дейности и жилищна политика и зам.кметът да няма пари за тази услуга. В протокола от заседанието на Комисията може да се долови известен мотив, изказан от един от нейните членове, а именно, че „трябва да се повиши качеството на приемната грижа във Варна”, но никой не посочва факти, че качеството, което осигурява „Съучастие” не е добро.

Резултатът от така „повишеното качество” на услугата приемна грижа днес е, че 50 приемни семейства във Варна са без подкрепата на доставчик и Общината не може (и/или не иска) да се ангажира с проблема за това кой поема подкрепата на тези семейства. Отделът за закрила на детето (за който същият този журналист е много загрижен) трябва сам да се оправя в кашата, предизвикана от употребена власт, лични интереси и чувство за мъст, спрямо тези, които не слушат.

Не искаме да коментираме повече. Няма да говорим за случая, както и не сме го правили преди, защото спазваме законите и правата на децата. Няма да пожълтяваме! Достатъчно е, че един журналист с охота месеци наред публикуваше данни и описваше ситуацията с личните имена на децата и родителите.

Не искаме и да се героизираме. С ирония си припомняме, че „няма ненаказано добро”, както казва народът. И ще продължим да работим, доколкото можем и доколкото ни позволят. Защото, „едно е да искаш, друго е да можеш”, както казва героят в популярен разказ на Хайтов, „а съвсем друго е да ти позволят”- както добавяме ние.

Ще успеем ли да намерим сечението на: да искаш – да можеш – и да ти позволят? Ще разберете, ако продължавате да се интересувате от това, което правим в „Съучастие” или, най-добре, ако станете наши съучастници.

Делегация от Берлин посети сдружение „Съучастие”

април, 2014г.

Делегация, водена от заместник кмета на Берлин - Франциска Гифай, посети Младежкия здравно-социален център на сдружение „Съучастие”. Гостите се срещнаха с екипа от медиатори в ромска общност и се запознаха с дейностите на сдружението, осъществявани в ромските махали на града и близките села.
Франциска Гифай разказа как нейната община се опитва да се справи с новопристигащите емигранти, част от които са от България. Към Общината в Берлин е създадена група, която специално се занимава с ромските въпроси. Назначават се консултанти, които да подпомагат интеграцията на новодошлите като дават насоки за професионална реализация. В училищата са откриват подготвителни класове, за да могат децата да изучават немски език, а за родителите се организират ограмотителни курсове.

Мобилна работа за самопомощ на семейства в неравностойно социално положение

януари, 2014г.

Сдружение „Съучастие” и СА „Св.Андрей” стартират още един нов проект, базиран на концепцията „Мобилна работа”. Основавайки се на принципа за самопомощ екипът на проекта ще подкрепя местни общности за развитие на родителския им капацитет и ще създава местен ресурс от мобилни работници за подкрепа на семейства, в които има деца или възрастни с хронични заболявания и увреждания.
Проектът се финансира от сдружение „Акцион Менш”, коeто подкрепя трети съвместен проект на двете организации.

Учредихме „Младежки фонд - Максуда“

декември, 2013г.

Това е инициатива на младите хора - доброволци на сдружение „Съучастие“ и на Социална асоциация „Св.Андрей“ за подпомагане на семейства, които са изпаднали в критични ситуации, свързани с недостига на средства за задоволяване на жизнено важни потребности.
Липсата на средства обикновено е причина за трайни или необратими за семействата поражения, които в най-голяма степен засягат децата, които се отглеждат в тях, като например изоставянето им в институции, отпадане от училище, системно недохранване, маргинализация и др.

Повече можете да прочетете тук....>>>>

„Подкрепа на родителството” - нов проект за превенция на изоставянето на деца

декември, 2013г.

С финансовата подкрепа на фондация „Лале” и фондация „ОАК” сдружение „Съучастие” започва нов проект за работа със семейства в риск от изоставяне, насилие и недостатъчна грижа за децата. Голяма част от семействата, които предстои да бъдат обхванати от проекта, живеят на територията на община Варна, предимно в: „Гъбената махала” (част от ромския квартал в район „Вл.Варненчик”); махалите „Косово”, „Пробуда” и „Корея” (части от ромския квартал „Максуда”); ромската махала в с.Каменар.
На основата на информацията, придобита в досегашната работа на Сдружението по превенция на изоставянето на деца, настоящият проект предвижда по-добро фокусиране върху семейства, пред които съществува непосредствен риск да изоставят децата си. Предвижда се да бъдат подкрепени семейства, в които мъжете сами отглеждат децата си. Ще се търси активността на отделните общности (по квартали и махали), като се предвижда в по-голяма степен да бъдат използвани местните ресурси до степен на самостоятелно справяне с проблеми и предприемане на местни инициативи. По отношение на интервенциите на работа, настоящият проект предвижда по-разнообразен инструментариум, обхващащ различни фази и страни от развитието на широк кръг проблеми, които срещат семействата в неравностойно социално положение.

Посланик Дьо Кабан посети „Младежки здравно-социален център” на Сдружение „Съучастие”

ноември, 2013г.

Като представител на финансиращата страна на Проект „Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус върху ромското малцинство в България”, посланик Дьо Кабан посети „Младежки здравно-социален център” и се срещна с екипа на проекта и партньорите във Варна.
Посланикът  беше запознат с работата на терен, осъществявана от ромските медиатори. Обсъдени бяха предстоящите задачи, свързани с реализирането на проекта. На срещата взеха участие г-н Тодор Иванов - заместник-кмет на Община Варна и председател на МКБТХ и Светлана Коева – Директор на Дирекция „Превенции” на Община Варна.
Посланик Дьо Кабан изрази удовлетворението си от изпълнението на проекта, сътрудничеството с Община Варна и подкрепата на Местната комисия за борба с трафика на хора, която се утвърди в последните години като една от най-активните и успешни местни комисии.

Екип от мобилни работници се обучаваха в Германия за работа с млади хора в риск

ноември, 2013г.

Екипът по проект „Нови територии за мобилна работа с юноши във Варна”, реализиран от сдружение „Съучастие” и Социална асоциация „Св. Андрей”, посети област Баден-Вюртемберг в Германия и премина обучение за ментори в мобилна работа с млади хора с рисково поведение.
Обучаваните имаха възможност да се запознаят с разнообразни модели за мобилна работа с юноши, прилагани в различни градове и квартали в Германия. Това стана възможно благодарение на сдружение „Реновабис” (Германия
 и приятелския кръг на Социална асоциация „Св. Андрей“.
Сдружение „Съучастие” благодари на своите приятели – обучаващите: Проф. Шпехт (Университетът в Тюбинген), Щефан Шленкер, Щефани Ерлих, Митя Франк и Мануела Флер от гр. Констанц, Марсел Каров от гр. Офенбург, Моника Кордула от гр. Равенсбург, Наташа Цьолер и Матиас Ройтинг от Щутгарт.
Благодарност изказваме на г-жа д-р Анемари Хофмайстер-Хьофнер от Мюнхен и нейното семейство, които, като домакини на традиционната „Вечер на лещата”, събраха много свои приятели и хора от приятелския кръг на Социална асоциация „Св. Андрей” с председателя й Улрих Кун.
Специални благодарности и на доброволеца г-н Михаел Вилкендорф (общински съветник в Юберлинген), който в качеството си на шофьор и пътеводител осигуряваше безопасното придвижване на екипа от град на град.
Сдружение „Съучастие” ще се радва да посрещне в България всички свои германски приятели!

Равносметка в навечерието на Деня на будителите

октомври, 2013г.

Ние от сдружение „Съучастие” може да се поздравим със следните постижения:

 

  • Намирахме, проучвахме, обучавахме и подкрепяхме приемни семейства, за да могат да бъдат изведени колкото се може повече деца от институции. Днес нашите приемни семейства са 57.
  • За пет години в нашите приемни семейства настанихме 135 деца, като 108 от тях бяха изведени от институции.
  • За три години изследвахме 1367 човека за туберкулоза и открихме 23 заразени, от тях 5 възрастни и 3 деца - с мултирезистентна туберкулоза.
  • За пет години изследвахме 4465 човека за ХИВ и извършихме прегледи за полово-предавани инфекции на 1561 човека.
  • За три години ваксинирахме 150 човека срещу Хепатит В.
  • За две години извършихме АГ прегледи на 132 жени и осигурихме поставянето на 72 спирали.
  • За две години работихме с 44 случаи, при които съществува риск за трафик на хора с цел сексуална и трудова експлоатация.
  • За две години подкрепихме 29 младежи да се върнат в училище и помогнахме на 48 младежи да продължат образованието си в индивидуална форма на обучение.

 

Всичко това и още много други добри неща извършихме в съучастие с: Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, Министерство на здравеопазването, Националната комисия за борба с трафика на хора; Посолството на Република Франция в България, Посолството на Кралство Нидерландия в България, Община Варна, Община Аксаково, ДСП – Варна; Фондация „Лале”, Фондация „ОАК”, Социална асоциация „Св.Андрей”, Фондация „Акцион Менш”, Фондация „Агнес Филипине Валтер”, фондация „Кидс Кеър” и още много други.

 

Това са само цифри, останалото е „невидимо за очите”.....

 

"На Безименната земя" - Искра Ценкова (брой 33 /612, 26-01 Септември 2013)

Ако си стъпил на социалното дъно, спасяваш кожата си както можеш, всъщност - както ромите от квартал Максуда 

 

На западния скат на дерето още от шосето гледката е шокираща. Гетото на Максуда, най-големия ромски квартал във Варна, тънe в тонове отпадъци. В тази част на града забравяш, че си само на минути пеша от модерния център. Копторите, сглобени с подръчни материали, сe надвесват над вонящия канал. По улиците полуголи деца дишат лепило, а хероинът, доверява ни Ирина, се предлага на всеки ъгъл. Мястото е истинска инфекциозна бомба - с мръсотията и крайната си мизерия, с нелечимата туберкулоза, която коси цели семейства. Всичко лошо тръгва от Максуда, казват варненци - кражби, проституция, сутеньори, наркомани, наркопласьори, трафиканти на хора... В гетото е особено популярен и платеният секс между мъже. Не става въпрос за гейове, а за хетеросексуални мъже, които правят секс за пари с други мъже. Общността не ги съди, за тях това е норма, както и проституцията, на която казват „Евала!". И се хвалят каква къща ...>>>>

Нови територии за мобилна работа с млади хора във Варна

септември, 2013г.

Сдружение „Съучастие” и Социална асоциация „Св.Андрей”, подкрепени финансово от сдружение „Реновабис” (Германия) и приятелския кръг в Германия на Социална асоциация „Св. Анрей“, стартират нов двугодишен проект за мобилна работа с млади хора.
Целта на проекта е да се мултиплицира опитът от досегашната работа на двете организации с млади хора от маргинализирани общности, които населяват южната част на „Максуда”. Проектът предвижда мобилната работа с млади хора на улицата да се разшири като обхване и други части на квартала. С помощта на досегашния екип за мобилна работа ще бъдат обучени нови мобилни работници, които ще работят в района на малката автогара. Затова ще бъде разкрит и нов младежки клуб, който ще бъде отворен за всички младежи, които желаят да заявят своите проблеми и да потърсят информация, консултации и обучения.
През последната година, в резултат на мобилната работа с млади хора в „Максуда”, 28 младежи се върнаха отново в училище, а 9 получиха подкрепа, за да продължат своето образование. Тези резултати двете организации постигнаха благодарение на подкрепата на Община Варна, Международното дружеството за мобилна работа с младежи – ISMO (Щутгарт), сдружение „Акцион Менш” и фондация „Агнес Филипине Валтер”, както и на групи млади хора от Германия (гр.Констанц, гр.Офенбург и др.).
Повече за съдържането на мобилната работа с млади хора може да научите от публикациите в този сайт.

Йога за деца в приемни семейства

август, 2013г.

Сдружение „Заедно“ и екипът на Центъра за приемна грижа организират йога-практики за деца, настанени в приемни семейства. Тази инициатива е в рамките на проект, финансиран от Община Варна (Дирекция „Превенции“), насочен към работа с деца с проблемно поведение.
Всяка събота, 10 деца посещават читалище „Искра – 1924“, където специализиран йога – инструктор ги очаква, за да проведе с тях поредната среща за развитие на  техните ресурси за саморегулация и снижаване на общото им равнище на напрежение и агресивност. Приемните родители споделят, че йога-практиките се посрещат с голям интерес от децата, които получават възможност да развиват своите умения за взаимодействие с връстниците си в групата и да повишават своята самооценка.

„Съучастие” провежда фамилни групови конференции

август, 2013г.

Сдружение „Съучастие” вече прилага в своята дейност, свързана с деинституционализацията на грижите за деца, метода на фамилните групови конференции. Екип на Сдружението беше специално обучен за работа по този метод от екип на фондация „Лале ” (проект „С вяра в семйството”). В резултат на първите фамилни групови конференции, проведени през м.юли и август, се очаква да бъдат реинтегрирани в своите семейства 2 деца от институция и 3 деца – от приемни семейства.  

 

„Kids Care” подкрепя „Съучастие”, за да има повече приемни семейства във Варненска област

юли, 2013г.

„Kids Care” (Лондон), новосъздадена благотворителна организация на българи, живеещи в чужбина, се свърза със сдружение „Съучастие”, за да подкрепи развитието на приемната грижа във Варненска област. По нейна инициатива се сключи договор за финансиране на две работни позиции (социален работник и психолог), на които ще се заплаща по 600 лв (с включени осигуровки за сметка на работодателя). Очаква се с новите две работни места да бъдат изведени от институции още 30 деца за период от една година.
Така сдружение „Съучастие” ще получи финансова подкрепа за част от дейностите си, с които вече няколко години надхвърля обема от работата като делегиран доставчик на Община Варна за предоставяне на услугата „приемна грижа”.

Моделът за приемна грижа на сдружение „Съучастие” сред 13-те най-добри практики в предоставянето на социални услуги за деца

юли, 2013г.

На 9 юли 2013г. Национална мрежа за децата представи 13 добри практики на сътрудничество между общини и неправителствени организации в областта на политиките за деца и семейства, сред които бе и тази на Център за приемна грижа – сдружение „Съучастие” в партньорство с Община Варна.
Практиките са описани в наръчник, публикуван с подкрепата на Посолството на Република Франция, Националното сдружение на общините на Република България и Национална мрежа на децата.

Сдружение „Съучастие” с първа награда за проект на годината!!!

март, 2013г.

Като делегиран доставчик на Община Варна за услугата „Приемна грижа”, сдружение „Съучастие” получи първа награда за 2012г. в традиционния конкурс Проект на годината на неправителствена организация в социалната сфера
От всички 38 номинирани проекти журито (представители на бизнеса, БНТ и Н. Пр. Матиас Хьопфнер, Посланик на Германия) посочи нашата дейност като най-успешна и ефективна (с малък екип постигане на голям ефект).
Надявам се, че постигнатите резултати ще достигнат до обществеността. Те са част от добрите неща, които се случваха през годините в нашата община.

Проект: „Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинство в България”

Февруари, 2013г.

Сдружение „Съучастие” е партньор на Националната комисия за борба с трафика на хора в реализирането на пилотен проект за България. Той се осъществява на територията на община Варна чрез финансовата подкрепа на Посолството на Франция в България, Постоянното представителство на Франция към Службата на ООН и другите международни организации във Виена и Посолството на Франция в Румъния.
Екип на сдружението ще осъществява дейности на терен в ромските махали на града, за да се повиши осведомеността на уязвимите групи по отношение на рисковете, свързани с трафика на хора.

Сдружение „Съучастие” развива услугата „приемна грижа” в партньорство с Община Варна и Община Аксаково

Юни, 2012г.

Сдружението партнира на Община Варна и Община Аксаково в реализирането на националния проект „Приеми ме” на АСП, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Партньорството се изразява в провеждане на съвместни действия за разширяване обхвата на приемната грижа, специализация на приемните семейства и развитие на социалните услуги, подкрепящи приемните семейства. След една година се очаква броят на приемните семейства в община Варна и община Аксаково общо да бъде около 100, а децата, настанени в тях да надхвърлят тази цифра. Екипът на Сдружението ще бъде увеличен с помощта на новоразкритите места за социални работници, осигурени от проект „Приеми ме”. 

Продължаваме да работим!

Май, 2012г.

Заедно със Социална асоциация „Св.Андрей” приключихме двугодишен проект „Мобилна работа с юноши” в ромския квартал „Максуда”, финансиран от сдружение „Aktion Mensch” (Германия).
Продължаваме заедно със Социална асоциация „Св.Андрей”, подкрепени от Община Варна, да популяризираме идеята за мобилна работа във Варна и да я реализираме чрез дейностите ни в общността на младежи (15-25 г.) с проблемно поведение.

Превенция на ХИВ/СПИН, полово предавани инфекции и туберкулоза

Януари, 2012г.

Сдружение „Съучастие” работи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (2004-2014г) на територията на Североизточна България и по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” (2009 – 2012) на територията на Варненска област. Двете програми са на Министерство на здравеопазването, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. В изпълнение на двете програми сдружение „Съучастие” предоставя здравни и социални услуги в ромска общност (със специален фокус: проституиращи жени и мъже; млади хора с множество сексуални партньори; мъже, които правят секс с мъже и др.) чрез развиване на аутрич-дейности, работа по случай, обучения, провеждане на медицински изследвания, информационни кампании и др.