RISK BEHAVIOUR PREVENTION DEINSTITUALIZATION OF CHILD CARE EDUCATION AND PERSONAL DEVELOPMENT

ПРОЕКТ: „Мобилна работа за превенция на рисково поведение сред деца от ромската общност”. Финансиране: Община Варна