ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ: „Общност за родителска подкрепа.“

„Общност за родителска подкрепа“ е фейсбук – група на родители, които срещат, или им предстои де се срещнат с институционалните стени на нашите училища, детски градини и другите системи за деца. Групата се модерира от екип на Сдружение „Съучастие“ и доброволци. Желаещите да се присъединят към групата могат да го направят тук (https://www.facebook.com/groups/625113912075494/).