ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ: „Програма за подкрепа на педагози от ромски произход“, Финансиране: Тръст за социална алтернатива.

Цели на програмата: Програмата цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин създаде ролеви модели за малките деца и осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

НАЗАД