ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ: Програма „Млади ромски педагоги - Кохорта 4 и Кохорта 5 .“, Финансиране: Тръст за социална алтернатива.

Програмата подкрепя обучението на студенти от ромска общност във висши учебни заведения по специалност „Предучилищно образование“. Програмата цели наемането на работа на млади педагози - представители на местната ромска общност в детски градини, като създаде ролеви модели за децата и осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.