ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Страница:<1 2 >

Модел за превенция на изоставянето на деца

Изтегли

Модел за мобилна социална работа със семейства в риск 

Изтегли

Липсата на координация между институциите и подкрепа от МТСП – демотиватори на социалния работник

Изтегли
„Ничиите” деца без глас в съвременната социалната практикаИзтегли
„Белегът” на институциятаИзтегли
Страница:<1 2 >