ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Страница:<1 >

МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ГЕТОТО

Настоящото проучване е направено на основата на проведени интервюта с фокус групи от млади хора (15-25г.), живеещи в ромските махали на гр.Варна („Максуда”, кв.„Аспарухово”, кв.„Вл.Варненчик”, с.Каменар), както и с представители на неправителствени организации, работещи в ромска общност.

Проучването е проведено с помощта на ромските медиатори на сдружение „Съучастие”.

Използвани са данни от предишни проучвания на сдружение „Съучастие” по Програма „Леонардо Да Винчи” на Европейския съюз и Програма “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България” на МТСП.

НеЗависимо... (1/2009)

„НеЗависимо ...” е дайджест за зависимото поведение на хората, независимо от желанието им да изглеждат и да бъдат все по независими. В него ще се опитаме да покажем повече страни на проблема „зависимости” и начините за справяне с тях. Надяваме се разнообразието от рубрики и информация да помогне на потребителите в реализирането на техните инициативи и проекти. С всеки брой на дайджеста, като бонус, читателите ще получават и електронен вариант на книга или брошура, тематично свързана със съдържанието на изданието.

НеЗависимо... (2/2008)

„НеЗависимо ...” е дайджест за зависимото поведение на хората, независимо от желанието им да изглеждат и да бъдат все по независими. В него ще се опитаме да покажем повече страни на проблема „зависимости” и начините за справяне с тях. Надяваме се разнообразието от рубрики и информация да помогне на потребителите в реализирането на техните инициативи и проекти. С всеки брой на дайджеста, като бонус, читателите ще получават и електронен вариант на книга или брошура, тематично свързана със съдържанието на изданието.

НеЗависимо... (1/2008)

„НеЗависимо ...” е дайджест за зависимото поведение на хората, независимо от желанието им да изглеждат и да бъдат все по независими. В него ще се опитаме да покажем повече страни на проблема „зависимости” и начините за справяне с тях. Надяваме се разнообразието от рубрики и информация да помогне на потребителите в реализирането на техните инициативи и проекти. С всеки брой на дайджеста, като бонус, читателите ще получават и електронен вариант на книга или брошура, тематично свързана със съдържанието на изданието.

Страница:<1 >